Bộ TT&TT xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ tư, 10/10/2012 15:21

Chiều ngày 09/10/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn đã nghe báo cáo về việc xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí từ Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của đại diện Cục Báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đang được xây dựng gồm có 3 chương  và 10 điều với nội dung chính là quy định và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngàng Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước được quy định phải là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc cấp phó được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc người được ủy quyền phải là người am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mình đang công tác, có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí; có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí…

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về cơ chế, chính sách mới ban hành, tình hình hoạt động của cơ quan về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý thông qua các hình thức sau: hàng tháng phải cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình; tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mình xem xét tổ chức thành lập phòng hay bộ phận để giúp việc cho người phát ngôn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và những công việc khác theo yêu cầu.

Quy chế này cũng quy định các cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn. Người phát ngôn, người được ủy quyền hoặc phối hợp phát ngôn yêu cầu cung cấp thông tin không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ TT&TT là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí thực hiện Quy chế.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập cũng đã có sự trao đổi, thảo luận để hoàn thiện các nội dung của Quy chế.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần tiếp thu các ý kiến, rà soát và hoàn chỉnh lại nội dung chính của Quy chế, trong đó đặc biệt chú trọng quyền lợi và trách nhiệm của người phát ngôn, có bộ phận giúp việc cho người phát ngôn và có quy định trong việc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top