Bộ TT&TT xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ hai, 10/04/2023 22:27

Chiều ngày 10/4/2023, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

H1.png

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/42023 phê duyệt Chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".Chiến lược xác định việc chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Qua đó, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng.

Theo Chiến lược, Bộ TT&TT chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Chủ trì theo thẩm quyền để xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy chuyển đổi số báo chí; phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản pháp luật liên quan.

Bộ TT&TT có nhiệm vụ chủ trì thúc đẩy hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho báo chí; chủ trì thúc đẩy phát triển các nền tảng số hỗ trợ cơ quan báo chí chuyển đổi số, phát triển sản phẩm báo chí số; triển khai các giải pháp hỗ trợ cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp xây dựng chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; triển khai khảo sát, ghi nhận các mô hình chuyển đổi số báo chí, tối ưu hóa nguồn thu, tăng trưởng doanh thu. Triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực của các cơ quan báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số báo chí.

Đối với cơ quan chủ quản báo chí, Chiến lược nêu rõ tăng cường trách nhiệm cơ quan chủ trong tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính cho cơ quan báo chí triển khai chuyển đổi số. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên, phóng viên về chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị bao gồm: Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Khoa học công nghệ, Báo Vietnamnet, Tạp chí TT&TT, Trung tâm Thông tin… đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng chương trình hành động cũng như Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ đã giao cho Bộ TT&TT cũng như thực hiện các nhiệm vụ rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho biết, việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tạo lập môi trường để các cơ quan báo chí, truyền thông, người làm báo phát huy sức sáng tạo; phát triển ngành công nghiệp truyền thông của Việt Nam.

Thứ trưởng chỉ đạo Cục Báo chí xây dựng cơ sở dữ liệu báo chí, các đơn vị liên quan chủ động đề xuất các phương án để giải quyết khó khăn, vướng mắc và tự học hỏi lẫn nhau để giảm bớt đội ngũ hướng dẫn, giảm chi phí.

Về vấn đề đào tạo cho đội ngũ cán bộ báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ đào tạo cho Học Viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TT&TT để thực hiện vai trò là đơn vị đào tạo của Bộ TT&TT./.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top