Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê phối hợp chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê

Thứ tư, 29/07/2020 16:04

Chiều ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, trong hội nghị tổng kết năm của ngành thống kê vừa qua, Thủ tướng có giao Bộ TT&TT cần ký kết sớm với Tổng cục Thống kê triển khai sử dụng công nghệ trong công tác thống kê và xử lý dữ liệu trên quan điểm làm mới công tác thống kê, thay đổi cách thức trong công tác điều tra thống kê. Nếu như trước đây điều tra thống kê theo phương pháp thủ công, sử dụng nhân công là chính nay phải ứng dụng công nghệ. Nếu trước đây điều tra thống kê định kỳ nay nên điều tra một lần, sau đó liên tục cập nhật, bổ sung dữ liệu. Với cách thức mới này, hệ thống dữ liệu của Tổng cục Thống kê và của quốc gia luôn đạt độ chính xác cao nhất.  

20200729-pg20-kyke21.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê giữa Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê

Thứ trưởng nhận định, quy chế phối hợp giữa Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê có khác so với quy chế giữa Tổng cục và các bộ, ngành khác. Điểm giống nhau là hai bên chia sẻ cơ sở dữ liệu với nhau. Tổng cục thống kê sẽ hỗ trợ nếu Bộ TT&TT cần và ngược lại. Sự khác biệt nằm ở chỗ Bộ TT&TT giữ vai trò chủ trì xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. Cục Tin học hóa – trực thuộc Bộ TT&TT là đơn vị quản lý hệ trục cơ sở dữ liệu quốc gia (NGSP). Tất cả các bộ, ngành khác đều phải kết nối vào NGSP. Tổng cục Thống kê được quyền kết nối vào đó và được chia sẻ dữ liệu trên hệ thống này. Điểm khác biệt thứ hai là Bộ TT&TT có thể hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong việc tổ chức cập nhật, bổ sung và duy trì cơ sở dữ liệu số trong đó có công nghệ khi điều tra thống kê và lực lượng hỗ trợ nếu cần thiết. 

20200729-pg20-TT.jpg
 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn: "Ngành thống kê nên là ngành đi tiên phong trong chuyển đổi số"
 
Hiện Bộ TT&TT đang trình Thủ tướng kế hoạch tắt sóng 2G. Khi tắt sóng 2G tất cả người dân sẽ sử dụng smartphone. Đồng thời, Bộ sẽ cố gắng triển khai hệ thống băng thông rộng tới từng thôn bản. Khi có thiết bị thông minh, việc thống kê sẽ tự động trở thành trách nhiệm của người dân. Người dân sẽ tự cập nhật, tự điều chỉnh và gửi dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia trên cơ sở tự nguyện. 
 
Bộ TT&TT sẽ có đơn vị hỗ trợ, đưa ra các giải pháp để Tổng cục Thống kê có thể sử dụng trong triển khai điều tra thống kê số liệu. Bộ sẽ giới thiệu cho Tổng cục những đơn vị đáng tin cậy để có thể triển khai các hoạt động này.
 
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về chương trình chuyển đổi số quốc gia từ năm 2020-2030.  Nếu Tổng cục Thống kê cho phép, Bộ sẽ có đơn vị làm việc với Tổng cục Thông kê về chuyển đổi số trong ngành thống kê. Ngành thống kê nên đi tiên phong trong chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ TT&TT kỳ vọng. 
 
Chia sẻ quan điểm của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, công tác thống kê ngành TT&TT trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây đã có những bước phát triển và đổi mới toàn diện, khẳng định vị trí và tầm quan trọng của ngành. Thông tin thống kê ngành TT&TT là căn cứ quan trọng cho việc hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển ngành TT&TT trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Tổng cục trưởng nhận định, sự phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ thông tin giữa Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê đã diễn ra từ lâu, đặc biệt trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và khảo sát mức sống dân cư 2019 vừa qua.
 
Nội dung quy chế phối hợp lần này tương đối toàn diện trên hai mặt: Phối hợp công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Nội dung phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê phong phú, toàn diện, liên quan tới nhiều mặt của hoạt động thống kê. Quy chế đã cho phép nội dung hợp tác và chia sẻ không phải là bất biến, mà có thể được cập nhật hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Vì vậy, việc thực hiện tốt Quy chế này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê TT&TT; góp phần gia tăng giá trị dữ liệu và thông tin thống kê, tiết kiệm nguồn lực quốc gia và đáp ứng tốt hơn nhu cầu số liệu ngày càng tăng của người dùng tin.
 
Để Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan đạt được mục tiêu đề ra, Tổng cục Thống kê cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc nội dung trong Quy chế phối hợp và đề nghị Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan của Bộ thực hiện tốt Quy chế, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.
 
 
Quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê giữa Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê:
 
Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực TT&TT; bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành; Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam theo từng giai đoạn.
 
Nguyên tắc: Tuân thủ Luật thống kê hiện hành, các quy định liên quan tới thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thống kê. Số liệu được chia sẻ phải bảo đảm tính bảo mật thông tin theo quy định hiện hành, chỉ sử dụng cho công tác chuyên môn, không cung cấp số liệu cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan cung cấp số liệu ban đầu đồng ý, phải ghi rõ nguồn khi sử dụng và không được công bố trước thời điểm cơ quan cung cấp ban đầu công bố.
 
Nội dung: Hai bên sẽ phối hợp xây dựng văn bản pháp lý gồm xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê thuộc lĩnh vực TT&TT; xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, danh mục các cuộc điều tra thống kê và bảng phân loại thống kê thuộc lĩnh vực TT&TT.
 
Hai bên cũng phối hợp thu thập dữ liệu như xây dựng phương án điều tra các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê trong lĩnh vực TT&TT; Triển khai thực hiện các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê liên quan đến lĩnh vực TT&TT, Xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu hành chính trong lĩnh vực TT&TT phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê; Phổ biến thông tin thống kê liên quan đến lĩnh vực TT&TT.
 
Hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác như đào tạo, bổi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, hội thảo, phổ biến, tập huấn hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo và bảng phân loại thống kê; tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; Tư vấn lựa chọn công nghệ, giải pháp, định hướng về hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT trong hoạt động thống kê…
 
Hai bên sẽ chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê bằng phương thức cung cấp bằng văn bản, tệp dữ liệu, thảo luận, phối hợp giữa hai cơ quan, kết nối CSDL (khi đủ điều kiện thực hiện).
 
 
 

 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top