Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ hợp tác thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

Thứ năm, 06/01/2011 15:07

Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ đang bàn thảo một chương trình kết hợp chặt chẽ triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước với cải cách hành chính để ứng dụng CNTT có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả.

img
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm việc với Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội Vụ

Nội dung hợp tác dự kiến trong giai đoạn 2011-2015 chủ yếu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 1605/QĐ-TTg ký ngày 27/08/2010.

Việc hợp tác bao gồm các nội dung chính như: Kết hợp chặt chẽ việc triển khai chương trình  quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 với chương trình cải cách hành chính; xây dựng ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc; xây dựng chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước; xây dựng quy định ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho cơ quan nhà nước; xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CNTT, các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước; xây dựng triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Dự kiến kết quả hợp tác sẽ được hiện thực hóa bằng việc triển khai đồng bộ, thống nhất ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và cải cách hành chính; trình Chính phủ ban hành Nghị định về quy trình quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước; ban hành các thông tư liên tịch giữa hai Bộ về chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước, ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho cơ quan nhà nước, ban hành quyết định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CNTT...

Được biết, Bộ trưởng hai bộ Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ sẽ sớm ký một Biên bản ghi nhớ về nội dung nêu trên.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top