Bộ TT&TT triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ sáu, 25/02/2011 14:59

Sáng ngày 25/2/2011, tại Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT.

img

Nghị quyết số 71/NQ-CP được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 27/12/2010, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT và giao Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định theo phương án. 

Theo báo cáo của các đơn vị, các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP. Tuy nhiên, các văn bản gửi Tổ 30 chưa nêu được cụ thể kế hoạch triển khai, tiến độ, những việc chưa làm được. Tại một số đơn vị, việc triển khai còn có một số điểm vướng mắc liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, đến thẩm quyền một số bộ ngành khác như Bộ Công an, Bộ ngoại giao (lĩnh vực tần số vô tuyến điện, báo chí) hoặc một số điểm mà  Nghị quyết số 71/NQ-CP không nhất quán với Luật về lĩnh vực đó (lĩnh vực xuất bản). Với các vướng mắc này, các đơn vị đã kiến nghị giãn tiến độ thực hiện phương án (theo Nghị quyết là 31/3/2011).

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng biểu dương các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện nội dung Nghị quyết số 71/NQ-CP. Về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết, Thứ trưởng đã chỉ đạo: Với những vấn đề liên quan đến Luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ tập hợp kiến nghị, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phối hợp để trình các cấp có thẩm quyền trước 31/3/2011. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ TT&TT thì phải tập trung giải quyết đúng hạn là 31/3/2011. Về tiến độ, Thứ trưởng yêu cầu làm gấp kế hoạch triển khai. Những vấn đề liên quan đến bộ, ngành khác phải nêu thời gian thực hiện cụ thể…

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top