Bộ TTTT triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu VNPT

Thứ bảy, 26/07/2014 12:44

Khẩn trương triển khai Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014-2015, ngày 17/6/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quyết định này tới đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của VNPT.

img
Ngày 20/6/2014, Văn phòng Bộ đã ban hành Thông báo số 108/TB-BTTTT thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014-2015. Xem toàn văn Thông báo 108/TB-BTTTT.

Ngày 27/6/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 877/QĐ-BTTTT quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 878/QĐ-BTTTT quyết định chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và đã tổ chức họp công bố vào ngày 30/6/2104. Xem toàn văn Quyết định 877/QĐ-BTTTTQuyết định số 878/QĐ-BTTTT.

Ngay sau cuộc họp công bố các Quyết định trên, Văn phòng Bộ đã ban hành Thông báo số 125/TB-BTTTT ngày 01/7/2014 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp công bố các quyết định về điều chuyển Công ty Thông tin đi động, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xem toàn văn Thông báo 125/TB-BTTTT.

Độc giả có thể tải toàn văn các văn bản tại đây.
 
Ban biên tập
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top