Bộ TT&TT triển khai Đề án 119

Thứ sáu, 29/07/2011 14:08

Sáng ngày 29/7/2011, tại Hà Nội, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã họp thảo luận về việc triển khai quyết định số: 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai và Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì buổi làm việc.

img

Quyết định số 119/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 18 tháng 01 năm 2011.
Mục tiêu cụ thể của Đề án 119
1. Về cơ sở hạ tầng
a) 100% số xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mức độ phục vụ bưu chính bình quân đạt dưới 7.000 người dân trên một điểm phục vụ bưu chính với bán kính phục vụ dưới 3 km.
b) 100% số xã được kết nối bằng đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ.
c) 100% lãnh thổ, lãnh hải và các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam được phủ sóng phát thanh, truyền hình trung ương; hệ thống truyền thanh được đưa đến hầu hết các xã.
2. Về dịch vụ
a) Bảo đảm hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập.
b) 100% số xã đồng bằng, trung du và hầu hết các xã miền núi có báo Nhân dân, báo Đảng của Đảng bộ địa phương trong ngày.
c) 100% cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định; 100% số xã có trụ sở Ủy ban nhân dân, trường học, trạm xá được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng.
d) Mật độ điện thoại khu vực nông thôn đạt 40% đến 45% mật độ điện thoại bình quân toàn quốc; mật độ thuê bao Internet khu vực nông thôn đạt 30% đến 40% mật độ bình quân toàn quốc.
3. Về cung cấp thông tin
a) Bảo đảm hầu hết các hộ gia đình khu vực nông thôn nghe và xem được các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu.
b) Các báo, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương có các chương trình, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung thông tin phù hợp nhu cầu, trình độ văn hoá, phong tục của người dân nông thôn từng vùng miền.
c) Các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 Luật Công nghệ thông tin.
4. Về thông tin cơ sở hai chiều
a) Các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng tới người dân và doanh nghiệp khu vực nông thôn.
b) Các cơ quan Đảng, chính quyền từ trung ương tới cấp xã có số máy điện thoại, hộp thư điện tử công khai để tiếp nhận và trả lời ý kiến phản ánh của người dân.
c) Các báo, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương có các chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến phản ánh của người dân.

Đây là Đề án lớn được giao nhiệm vụ cho các Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Nội dung Đề án bao trùm hầu hết mọi hoạt động của Bộ TT&TT.

Tại cuộc họp, các đơn vị Vụ Bưu chính, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử,… đã báo cáo việc chuẩn bị triển khai Đề án 119 của đơn vị mình. Các đơn vị đều  tích cực triển khai, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai khảo sát, rà soát, tổng đánh giá các điểm BĐ-VHX trên toàn quốc để chuẩn bị cho tổng kết dự kiến vào tháng 9/2011, xây dựng Trung tâm thông tin cộng đồng; kênh VTC16 đã phát sóng chính thức, các đơn vị thuộc Bộ đang hỗ trợ về thủ tục. Trước đây đã có VTC10, VTC14 và nay thêm VTC16 là công ích. Đối tượng của VTC16 là nông dân, nội dung nông nghiệp nhưng hệ thống truyền hình kỹ thuật số của VTC lại chưa vươn rộng khắp vùng nông thôn nên chưa hiệu quả. Kiến nghị giải pháp có thể phối hợp với đài địa phương, phát tại đài địa phương (30-60 phút/ngày); có thể bố trí thêm kinh phí giữa sản xuất + truyền tải nội dung; Quỹ VTCI cũng nêu những khó khăn trong phát triển cơ sở hạ tầng vì trong Đề án 119 các chỉ tiêu đưa ra rất cao đều là 100%, về định nghĩa 256kb/s là băng rộng ở vùng sâu vùng xa còn các vùng khác thì sao? Đề nghị: lãnh đạo Bộ phân công cụ thể đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ điều phối toàn bộ đề án…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có chỉ đạo như sau: chia đề án 119 làm 2 giai đoạn 2010-2015, 2016-2020; xây dựng dự án phát triển băng rộng theo hướng giao trách nhiệm cho doanh nghiệp, Nhà nước chỉ hỗ trợ kích cầu; chấp nhận khái niệm băng rộng cho nông thôn dừng ở 256kb/s. Về Đề án Trung tâm thông tin cộng đồng, Thứ trưởng chỉ đạo thời gian này chỉ làm thí điểm ở cấp xã nhưng phải cân nhắc các yếu tố cơ sở vật chất, con người, thiết chế cho phù hợp. Ý tưởng một địa điểm - nhiều chức năng tổng hợp theo Thứ trưởng là rất tiết kiệm nhưng khó thực hiện nhưng nếu mỗi nơi chạy 1 chương trình riêng thì lại khó khăn trong đầu tư do đó Bộ sẽ thực hiện thí điểm Đề án Trung tâm Thông tin cộng đồng, rồi xin ý kiến các cơ sở. Khi xây dựng đề án sẽ  tăng cường đào tạo cho cán bộ cơ sở, tăng cường thông tin báo sách, nâng cấp trạm truyền thanh. Quay trở lại việc thực hiện Đề án 119, hai vấn đề khó khăn nhất là vấn đề băng rộng về xã và điểm BĐ-VHX được Thứ trưởng chỉ đạo xây dựng thành 2 đề án riêng trong đó phân định rõ tỷ lệ tham gia về đầu tư tài chính của doanh nghiệp và Nhà nước. Trong triển khai Đề án 119, cần xây dựng kế hoạch triển khai, chương trình hành động, chương trình phối hợp với các bộ ngành khác. Bộ sẽ thành lập ban chỉ đạo đề án 119. Thứ trưởng cũng chỉ đạo VTC16, VTC14 tặng nội dung chương trình cho các tỉnh để phát lại, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cần làm công văn yêu cầu các đài địa phương phải phát lại.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo các đơn vị như sau: các đơn vị thời gian tới cần tập trung làm những nhiệm vụ trong phạm vi Đề án 119, tránh phát sinh thêm nội dung mới; những nội dung đã rõ thì các đơn vị phải tích cực triển khai ngay; các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung đề án; phải nghiên cứu cách thức thống kê, giám sát triển khai Đề án như thế nào. Đề án băng rộng quốc gia giao Cục Viễn thông triển khai. Quỹ VTCI tạm thời vẫn làm đầu mối tập hợp ý kiến các đơn vị và chuẩn bị nội dung trình lãnh đạo Bộ trong vòng 2 tuần tới.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top