Bộ TT&TT triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2020

Thứ năm, 03/08/2017 09:58

Sáng ngày 3/8/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2020. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; tham dự có đại diện các bộ, ngành có liên quan; một số cơ quan báo chí, truyền thông lớn; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

20170803-l1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Ngày 28/7/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Theo Quyết định trên, từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như: đăng cai năm APEC 2017; đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; hoàn tất các cam kết quốc tế lớn trong đó có các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2018; ký kết, phê chuẩn và triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, với mức độ cam kết sâu rộng hơn…
 
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế, về các giá trị, lợi ích quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam nói chung và từng đối tượng nói riêng, đảm bảo các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực; phát huy thế mạnh của CNTT, các phương tiện TT&TT hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế tạo sức lan tỏa trong xã hội… góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân theo hướng “Yêu nước - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác trách nhiệm” thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động và là điểm đến an toàn.
 
Quyết định đã nêu rõ, đối tượng tuyên truyền là các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tổ chức từ Trung ương đến địa phương; các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội; các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; cộng đồng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên người lao động và toàn thể các tầng lớp nhân dân… Bên cạnh đó là người nước ngoài là công dân của các nước thành viên ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, các nước có ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam…
 
Về nội dung tuyên truyền cần tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…
 
Về hình thức triển khai tuyên truyền cần duy trì thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhân dân…, hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập; khuyến khích các báo điện tử, trang thông tin có uy tín tham gia tuyên tuyền để nâng cao hiệu quả. Các cơ quan thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hội nhập quốc tế và tăng thời lượng thông tin tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban tại các bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…
 
Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các Bộ, ngành, đại diện một số cơ quan báo chí lớn đóng góp vào việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền hội nhập quốc tế nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết rất quan trọng của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (gọi tắt là Nghị quyết 06). Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
 
Đồng thời, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí lớn cần quan tâm, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồ dưỡng nâng cao nhận thức cho các cán bộ, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, các Bộ, ngành có liên quan cần có chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm hoặc kế hoạch cho cả giai đoạn nêu rõ nội dung tuyên truyền từng năm hay từng giai đoạn; chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền về Bộ, ngành, lĩnh vực của mình; các cơ quan thông tấn, báo chí lựa chọn đối tượng cần tập trung tuyên truyền, tuyên truyền ở đâu; tuyên truyền nội dung gì... sao cho hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực, tài chính. Mặt khác, các Bộ, ngành có liên quan cần xác lập cụ thể đầu mối chính thức để phối hợp tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạnh 2017-2020 (nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo hay Ban tổ chức) để có cơ chế điều phối chung...
 
Dịp này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017  của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 5/7/2017.
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top