Bộ TT&TT tổng kết một số vấn đề qua 30 năm đổi mới

Thứ ba, 04/03/2014 15:40

Theo dự thảo, báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) của Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung phân tích rõ nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực thông tin và truyền thông ở nước ta trong những năm đổi mới để từ đó làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận - thực tiễn quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, định hướng sự phát triển trong giai đoạn mới, góp phần chuẩn bị các Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

img

Toàn cảnh phiên họp

Phát hiện, đề xuất được một số vấn đề, luận điểm mới có căn cứ khoa học xác đáng, những giải pháp, kiến nghị mới đúng đắn, thiết thực, cụ thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình đẩy mạnh hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020 và năm 2030.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều nay 4/3/2014 tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) của Bộ Thông tin và Truyền thông là một tài liệu quan trọng để Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt, báo cáo này có vai trò rất quan trọng đối với ngành Thông tin và Truyền thông, bởi vì đây là tài liệu quan trọng để Trung ương đưa những nội dung quan trọng về sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng như các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trong giai đoạn sắp tới. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ này…/.
 
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top