Bộ TT&TT tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền đối ngoại

Thứ năm, 31/08/2017 14:30

Sáng ngày 31/8/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về các vấn đề Hội nhập quốc tế và khai thác báo chí nước ngoài” cho Lãnh đạo các cơ quan báo chí, các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo, đài cả nước.

20170831-m07.JPG
 Toàn cảnh hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền đối ngoại
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tổ chức thông tin có hiệu quả đến người dân trong và ngoài nước về quá trình Hội nhập quốc tế của đất nước, giúp người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ các quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư nước ngoài.
 
Tuy nhiên, so với nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp hiểu biết về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều người dân, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa ý thức được mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc hội nhập quốc tế; chưa nắm được nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết khi tham gia các Hiệp định tự do thương mại, chưa thấy rõ được cơ hội và thách thức của doanh nghiệp, người dân Việt Nam khi tham gia vào sân chơi này.
 
Trong lĩnh vực báo chí, một vấn đề nữa đặt ra hiện nay là khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài còn nhiều hạn chế, sai sót: thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu cẩn trọng, thông tin chưa cân bằng, khách quan, đôi khi còn suy diễn, nhận định chủ quan, không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
 
20170831-m08.jpg
 Thứ trường Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về các vấn đề Hội nhập quốc tế và khai thác báo chí nước ngoài

Vì vậy, để nâng cao kỹ năng tuyên truyền đối ngoại cho các cơ quan báo chí, Bộ TT&TT tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên báo chí. Nội dung trọng tâm của Hội nghị tập huấn lần này sẽ tập trung vào 2 vấn đề chính.
 
Thứ nhất là cung cấp kiến thức, những nội dung trọng tâm tuyên truyền đối ngoại về APEC; làm rõ các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.
 
Hai là, tổ chức tọa đàm thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng viết về vấn đề quốc tế, khai thác báo chí nước ngoài, giúp báo chí khi khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài, viết về vấn đề quốc tế đảm bảo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước.
 
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tham gia hội nghị tập huấn cần tăng cường trao đổi, tích cực chia sẻ cách thức thông tin viết về vấn đề này. Các nhà báo có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước để giúp các nhà báo tác nghiệp thuận lợi hơn trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.
 
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, các cơ quan báo chí sẽ có trao đổi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về cách thức khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài và viết về vấn đề quốc tế, sự kiện quốc tế đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc./.
Đoàn Hạnh (Infonet)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top