Bộ TT&TT tổ chức tập huấn công tác tài chính, đầu tư năm 2017

Thứ năm, 16/11/2017 10:07

Sáng ngày 16/11, tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính, đầu tư năm 2017. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, các cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác tài chính, kế hoạch, đầu tư của các đơn vị trong ngành TT&TT.

 20171116-m4.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
 
Trong hai ngày hội nghị, các đại biểu sẽ được các chuyên gia từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ TT&TT truyền đạt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng như: cập nhật thông tin dự án đầu tư; kế hoạch đầu tư công; mua sắm thường xuyên và mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; thực hiện phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 545/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2016 và các nội dung sửa đổi; hướng dẫn, trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: lập dự toán ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng, công tác giám sát đầu tư, quản lý tài sản...
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: Thời gian vừa qua, toàn ngành TT&TT đang hết sức tích cực cùng với cả nước triển khai đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XII vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, việc đổi mới quản lý đầu tư, mua sắm công, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, tài chính cũng được Bộ coi trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
Quốc hội khóa XIII đã xem xét và thông qua các bộ luật quan trọng như: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu... thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với lĩnh vực kinh tế và những cán bộ thực thi công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính của ngành TT&TT cần nắm vững để thực hiện đúng.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: Ngay sau khi các bộ luật nêu trên được thông qua và có hiệu lực thi hành, Bộ TT&TT đã tổ chức quán triệt và hướng dẫn thi hành. Và thực hiện nhiệm vụ được giao, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật nêu trên về các nội dung như: Cập nhật thông tin dự án đầu tư và Kế hoạch đầu tư công; Hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm; Hướng dẫn mua sắm thường xuyên và mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Các nội dung quan trọng này đã được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đã được các Bộ hoàn thành theo đúng kế hoạch.
 
Với những lý do đó, nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và tài chính sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017. Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT, những người trực tiếp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên truyền đạt những quan điểm, những nội dung quan trọng như: Cập nhật thông tin dự án đầu tư và Kế hoạch đầu tư công; Hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm; Hướng dẫn mua sắm thường xuyên theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn thực hiện quy định về việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 545/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2016 và các nội dung sửa đổi;  Trao đổi kinh nghiệm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư.
 
20171116-m5.jpg
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng, những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị là các nội dung rất thiết thực, rất cần thiết mà chúng ta cần nắm vững để góp phần thực thi có hiệu quả công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội để các đại biểu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của mình thu được trong quá trình thực thi công tác đầu tư, đấu thầu, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị.
 
Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị các giảng viên mang hết tâm huyết để truyền đạt các nội dung quan trọng của các bộ luật nêu trên cũng như các văn bản hướng dẫn chi tiết, các kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình quản lý vĩ mô của Chính phủ, các Bộ; các đại biểu tập trung cao độ, dành thời gian tiếp thu tốt nhất những nội dung, thông tin và kinh nghiệm được các giảng viên truyền đạt, cũng như tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ chính thực tiễn thực thi công tác tại đơn vị mình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tại cơ quan, đơn vị.
 
Sau Hội nghị, thời gian còn lại của năm kế hoạch 2017 không còn nhiều, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là các cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2017 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và của ngành Thông tin và Truyền thông./.
Thi Nga
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top