Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng năm 2021

Thứ sáu, 10/12/2021 14:39

Sáng ngày 10/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 tại 29 điểm cầu trực tuyến thuộc các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Bắc.

20211210-U3.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như các văn bản chuyên ngành thông tin và truyền thông như Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn, quy định chi tiết của Chính phủ, công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông đã được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác tiêu chuẩn hóa của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được triển khai tích cực, mạnh mẽ trong đó đã tiến hành xây dựng mới cũng như thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Tới nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, ban hành gần 130 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố hơn 170 TCVN bao trùm các lĩnh vực: Bưu chính, Xuất bản, Viễn thông, Internet, Công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, An toàn thông tin. Nhìn chung, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông cơ bản đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó trên 95% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với công tác quản lý chất lượng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành nhiều văn bản, kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành; quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 33 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Thông tư số 32 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Thông tư số 43 ban hành QCVN 117:2020/BTTTT về thiết bị đầu cuối thông tin di động (Tích hợp thiết bị 2-3-4G).

Năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 01 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020 về quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt vào tháng 8/2021 vừa qua, Bộ đã ban hành các QCVN 5G về thiết bị trạm gốc 5G, thiết bị đầu cuối 5G và chất lượng dịch vụ truy nhập Internet 5G.

Để tăng cường phổ biến công tác Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, góp phần đưa chính sách quản lý vào thực tiễn, từ năm 2012 đến nay, hàng năm Bộ đều tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành với các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, luân phiên giữa 3 vùng miền. Tại các Hội nghị này, các Sở Thông tin và Truyền thông đã rất quan tâm và có nhiều ý kiến trao đổi trong công tác quản lý và giải quyết các vướng mắc về áp dụng tiêu chuẩn, thực hiện quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, công trình, hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ TT&TT cho biết, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ của 28 Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Bắc, đại diện của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp.

Việc tổ chức Hội nghị về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng giữa các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông với các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông sẽ là cơ hội tốt để tuyên truyền, quán triệt về vai trò quản lý của các Sở Thông tin và Truyền thông, thúc đẩy việc phối hợp quản lý chất lượng đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời các doanh nghiệp viễn thông tăng cường tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và phát triển hạ tầng viễn thông, nhằm đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi của người sử dụng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hội nghị này cũng là dịp để các đơn vị quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông lắng nghe các phản ánh thực tế trong công tác quản lý chất lượng của doanh nghiệp và ở địa phương để hoàn thiện các chính sách quản lý.

Để thống nhất triển khai có hiệu quả công tác quản lý các lĩnh vực của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ TT&TT mong muốn đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, các Sở TT&TT cần tập trung trao đổi, chia sẻ các nội dung cụ thể:  Phổ biến, quán triệt các quy định chung về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông thụ động; Hướng dẫn áp dụng và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình mới ban hành; Làm rõ và tăng cường vai trò của các Sở Thông tin và Truyền thông đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS tại địa phương; Thúc đẩy tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển sáng tạo công nghệ, dẫn dắt công nghệ mới. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục Viễn thông, Vụ Khoa học Công nghệ, các Sở TT&TT tiêu biểu chia sẻ về định hướng về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thúc đẩy tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành thông tin và truyền thông; Công tác kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện và phơi nhiễm trường điện từ; Phổ biến Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – phần truy nhập vô tuyến QCVN 117:2020/BTTTT; Thúc đẩy dịch vụ thoại VoLTE tại Việt Nam; Về quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng viễn thông, kiểm định công trình viễn thông, đài vô tuyến điện; quản lý chất lượng dịch vụ; phát triển hạ tầng viễn thông thụ động..../.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top