Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thứ ba, 25/07/2023 19:23

Sáng ngày 25/7/2023, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị tăng cường năng lực áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số cơ quan, tổ chức chức năng thuộc Bộ TT&TT, chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ TT&TT cho biết, thực hiện theo kế hoạch, chương trình công tác của Bộ TT&TT, Vụ KHCN là cơ quan được giao trọng trách, nhiệm vụ tham mưu, thúc đẩy, tìm giải pháp góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001.

Trên cơ sở giao nhiệm vụ đó, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị nhằm hướng đến mục tiêu trang bị, tăng cường thêm những kiến thức, nội dung triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc Bộ để từ đó giúp các cơ quan, tổ chức hiểu, tuân thủ, thực hiện, chấp hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Ông Đinh Quang Trung cũng cho biết, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được triển khai tại Bộ TT&TT hơn 10 năm qua và đến nay cơ bản các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ đã xây dựng, duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ TT&TT, giúp nâng cao uy tín, hình ảnh tốt đẹp, tính chuyên nghiệp của Bộ TT&TT trong phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã tích cực tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ. Bên cạnh các kết quả, thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức thuộc Bộ TT&TT khi làm việc đưa ra những kiến nghị, mong muốn được tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn nâng cao các nội dung liên quan đến HTQLCL ISO 9001.

“Phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 có những thay đổi quan trọng, là công cụ hiệu quả để quản lý các rủi ro, phù hợp hơn với sự phát triển của cơ quan, tổ chức trong thời đại bùng nổ về công nghệ. Hội nghị là cơ hội tốt giúp các đại biểu trình bày những khúc mắc, vướng mắc, điều chưa hiểu để cùng nhau thảo luận, trao đổi, nhờ chuyên gia về ISO 9001, chuyên gia về công nghệ giải đáp, tháo gỡ để triển khai HTQLCL ISO 9001 hiệu lực, hiệu quả hơn”, ông Đinh Quang Trung nhấn mạnh.

toan-canh-hn.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất, Viện Năng suất Việt Nam đã chia sẻ những kiến thức tổng quan về vai trò, tầm quan trọng không thể thiếu của việc cần thiết phải có quá trình đánh giá nội bộ, quản trị rủi ro HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, vì về lâu dài giúp cung cấp kiến thức, phương pháp về để xác định cơ hội cải tiến HTQLCL.

Theo chuyên gia Vũ Hồng Dân, khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là đang thực hiện, áp dụng những quy định, nguyên tắc cơ bản để thiết lập hệ thống các quy trình chuẩn trong một cơ quan, tổ chức; đảm bảo yêu cầu theo dõi và đo lường kết quả hoạt động; hướng đến các hoạt động tạo giá trị cho các khách hàng; quản lý trí thức trong tổ chức; cải tiến liên tục và đổi mới sáng tạo. Việc đánh giá nội bộ, quản trị rủi ro HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước phát triển toàn diện, bền vững.

Đặc biệt, HTQLCL ISO 9001, nhất là đối với các chính sách chất lượng phải được thiết lập thực hiện và duy trì phù hợp với mục đích, bối cảnh và hỗ trợ có định hướng chiến lược của cơ quan, tổ chức; là cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng; đảm bảo có cam kết, thoả mãn các yêu cầu và cải tiến liên tục.

Hơn nữa, khi xây dựng hệ thống chất lượng yêu cầu cần đảm bảo có phân tích bối cảnh, xác định rủi ro và cơ hội kết nối với định hướng chiến lược và các mục tiêu của tổ chức; hoạch định và xác định mục tiêu chất lượng, nguồn lực, quá trình cần thực hiện; xác định công việc và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân để trao quyền; chuẩn hoá các quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu các bên liên quan…

Để tạo hiệu quả trong việc đánh giá nội bộ, quản trị rủi ro trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong mỗi cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cần có sự cam kết của ngưới đứng đầu về xây dựng, áp dụng HTQLCL; có đào tạo về bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001; xác định phạm vi của HTQLCL, đánh giá thực trạng; phân tích bối cảnh, xác định rủi ro và hoạch định chất lượng; khắc phục, phòng ngừa; công bố, duy trì, cải tiến liên tục HTQLCL ISO 9001.

“Mục đích của việc đánh giá nội bộ là nhằm giúp các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tự xác định được mức độ phù hợp, hiệu lực của HTQLCL và ghi nhận các điểm không phù hợp để khắc phục, sửa chữa, cải tiến”, chuyên gia Vũ Hồng Dân nhấn mạnh.

Bên cạnh nội dung về đánh giá nội bộ, chuyên gia Vũ Hồng Dân còn trình bày về các phương pháp quản trị rủi ro. Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc Bộ TT&TT sẽ có nhận thức cao hơn về quản trị rủi ro, hiểu phương pháp nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Sau khi xác định, đánh giá và phân cấp mỗi rủi ro trong từng quá trình, quy trình ISO, giúp quyết định chấp nhận, phòng tránh rủi ro hoặc thiết lập các phương án hành động thích hợp để giảm thiểu tác động của rủi ro.

Quan trọng hơn, với những kiến thức sâu, rộng, hữu ích mang lại của Hội nghị, đảm bảo luôn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với HTQLCL của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc Bộ TT&TT, trong đó có các cơ quan, tổ chức có ưu thế về công nghệ muốn phát triển, để cống hiến, tạo nhiều hơn nữa các giá trị số cho xã hội luôn là nghĩa vụ bắt buộc cần thực hiện./.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top