Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI

Thứ năm, 17/05/2012 10:18

Sáng ngày 17/05/2012, tại Trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI tại 8 điểm cầu Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Phú Thọ, Khánh Hòa. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trần Đức Lai, Ủy viên ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ Bộ TT&TT, các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của các đảng bộ chi bộ trực thuộc…

img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Chúng ta đều biết, cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện lãnh đạo, thì sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà. Và xây dựng Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo,… nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đã được Đảng xác định là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, đối với chế độ ta. (Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nguyễn Bắc Son).

img

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11 đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng đảng, có tầm quan trọng đối với sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, được toàn đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này điều trước tiên đòi hỏi từng cấp cơ sở đảng, từng đảng viên phải học tập, quán triệt nắm rõ nội dung của nghị quyết.

img

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp cho các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền về Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả.

img

Tiếp theo đồng chí Bùi Như Uyên, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) với nhiều nội dung triển khai cụ thể đến từng đảng bộ, chi bộ và các đảng viên...

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top