Bộ TT&TT tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực TT&TT năm 2016

Thứ ba, 10/05/2016 10:28

Sáng nay ngày 10/5/2016, tại Hà Nội, nhằm hưởng ứng Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngày 18/5 hàng năm, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ ngành TT&TT năm 2016. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các đại biểu đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT.

2016510-u1.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, trong những năm gần đây, KHCN trong lĩnh vực CNTT-TT có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc. Mới chỉ 5 năm trước, những khái niệm như SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), IoT (Internet of Things), thiết bị đeo số… vẫn còn tương đối xa lạ thì giờ đây đã trở nên quen thuộc và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Sự phổ biến của mạng Internet, Smartphone và các công nghệ số len lỏi vào mọi lĩnh vực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành của mọi tổ chức, ngành nghề trong xã hội, tạo nên nền kinh tế số, nơi mà mọi doanh nghiệp đều chuyển thành doanh nghiệp công nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, trên cơ sở xu hướng phát triển CNTT-TT thế giới, thực tiễn nghiên cứu KHCN trong ngành CNTT-TT 5 năm qua, đồng thời quán triệt các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 08/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BTTTT phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN chủ yếu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020.
 
Các mục tiêu nghiên cứu KHCN của ngành trong 5 năm tới được định lượng rất rõ ràng, sát thực tế đồng thời có tính thách thức cao, đòi hỏi nỗ lực lớn của các tổ chức nghiên cứu KHCN và doanh nghiệp trong ngành. Sự phát triển nhanh chóng của CNTT-TT diễn ra song hành với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước một mặt tạo nhiều thuận lợi thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT-TT nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức không nhỏ về đảm bảo an toàn thông tin, chủ quyền số quốc gia và bảo vệ thông tin cá nhân. Hơn lúc nào hết, phát triển KHCN trong lĩnh vực CNTT-TT phải đóng vai trò then chốt để xây dựng xã hội phát triển hài hòa, bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu các đại biểu đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, học viện, viện nghiên cứu cần trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp được nhiều ý kiến giá trị giúp Bộ tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng KHCN trong lĩnh vực CNTT-TT để áp dụng vào thực tiễn.
 
2016510-u2.jpg
 
                                                                                            Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đã trình bày các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020
 
Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, nhận thức được vai trò của hoạt động KHCN; trên cơ sở các chính sách, quy định của Nhà nước về phát triển KHCN và định hướng phát triển ngành TT&TT, Bộ TT&TT đã tích cực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể hóa các cơ chế chính sách phát triển KHCN trong lĩnh vực TT&TT, cụ thể đã ban hành nhiều thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực TT&TT, về các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ như chế tạo, thử nghiệm các thiết bị/sản phẩm. Các văn bản liên quan đến hoạt động KHCN trong lĩnh vực TT&TT được theo dõi, cập nhật phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, ngành TT&TT đã tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động KHCN trong lĩnh vực TT&TT. Hoạt động KHCN đã góp phần tích cực nhằm triển khai hiệu quả các đề án lớn của Bộ thời gian qua. Một trong những kết quả nổi bật là Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất: nghiên cứu xây dựng các sở cứ khoa học cho việc lựa chọn công nghệ truyền hình số DVB-T2 sử dụng tại Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn, xây dựng lộ trình triển khai số hóa truyền hình.
 
Trong giai đoạn vừa qua, Bộ cũng đã tổ chức xây dựng và ban hành 102 QCVN, đề nghị Bộ KHCN công bố 94 TCVN đáp ứng các mục tiêu quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình và phù hợp với sự phát triển công nghệ, dịch vụ.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tham quan khu vực trưng bày của VNPT tại Hội nghị
 
Trong giai đoạn 2016-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN chủ yếu trong lĩnh vực TT&TT là thực hiện một số nhiệm vụ khoa học trọng tâm sau: Tăng cường hoạt động KHCN trong lĩnh vực TT&TT đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Bộ TT&TT; Đẩy mạnh nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở nhằm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực TT&TT; Chú trọng công tác thúc đẩy ứng dụng KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động định hướng/lựa chọn áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Tập trung gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất công nghiệp nhằm tiếp cận, phát triển và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới cải tiến các sản phẩm và nâng cấp công nghệ sản xuất của Việt Nam; Tập trung nghiên cứu, hình thành được các sản phẩm được chuyển giao công nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu KHCN phục vụ triển khai dịch vụ bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu KHCN ở cơ sở, doanh nghiệp được đẩy mạnh; kết hợp với hoạt động KHCN của Bộ để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có khả năng đưa vào áp dụng, triển khai trong thực tiễn ở Việt Nam.
 
Trên thực tế, vừa qua có 65% kết quả nghiên cứu KHCN hàng năm được triển khai áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai vào thực tiễn mạng lưới và các chính sách quản lý nhà nước. Trên 20% kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm được công bố tại các hội nghị, tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiến độ xác định trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển đã được phê duyệt với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng KHCN trong lĩnh vực TT&TT.
 
Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KHCN phục vụ thống kê, quản lý về KHCN trong lĩnh vực TT&TT để định hướng nghiên cứu và chia sẻ tri thức, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân làm công tác nghiên cứu, đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KHCN chuyên ngành TT&TT; Tăng cường việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp quốc gia theo hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu thực tiễn; ưu tiên các nội dung nghiên cứu đặt hàng từ cơ sở, doanh nghiệp; Tăng cường kết nối, gắn kết kết quả nghiên cứu từ cấp cơ sở, đến cấp Bộ và cấp quốc gia...
 
Một số Đề án KHCN quốc gia tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2020, liên quan đến lĩnh vực TT&TT như sau: Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (theo Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (theo Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 22/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ)…
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top