Bộ TT&TT tiếp tục phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 tới các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ

Thứ tư, 30/05/2012 09:49

Chiều ngày 29/05/2012, tại Trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI cho toàn thể đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Thứ trưởng Trần Đức Lai - Bí thư đảng ủy Bộ TT&TT đã phát biểu chỉ đạo và phổ biến nội dung Nghị quyết. Thông qua cầu truyền hình, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố cũng được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết.

img

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng đảng, có tầm quan trọng đặc biệt, được toàn đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Chính phủ cũng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết, bảo đảm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, các nội dung của Nghị quyết trung ương 4 khóa XI đã được hầu hết các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương phổ biến và quán triệt cho toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại cơ quan mình để thực hiện tốt hơn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

img

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phổ biến tóm tắt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và quán triệt Nghị quyết giúp cho toàn thể đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền về Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt. Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng đoàn thể, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tư tưởng cho Đảng. Thứ trưởng cũng yêu cầu, trên cơ sở những nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các đoàn viên, hội viên cần tiếp tục thực hiện một cách cụ thể hơn, xây dựng chương trình hành động phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, Bộ TT&TT cũng đã triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ chủ chốt, các Đảng viên của Đảng bộ.
 img
Thu Hương - Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top