Bộ TT&TT tích cực hoàn thiện Luật Xuất bản sửa đổi

Thứ ba, 17/04/2012 14:53

Sáng ngày 17/4/2012, Cục Xuất bản đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son về việc hoàn thiện dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi để trình Chính phủ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp…

img

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nghe các đơn vị báo cáo các nội dung của Luật Xuất bản sửa đổi để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi đã cơ bản hoàn thiện các nội dung chính và đã trình và xin ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 12/4/2012 tại phiên họp thứ 7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII (UBTVQH) cũng đã đồng tình với các nội dung và thống nhất giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Để hoàn chỉnh dự thảo trong thời gian được yêu cầu, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến để hoàn thiện nội dung của Luật Xuất bản sửa đổi. Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản hiện hành được hoàn thiện trong thời gian sớm sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành ở tầm vĩ mô đáp ứng được yêu cầu đặt ra, kiểm soát và điều tiết một cách hợp lý, sát thực tiễn hoạt động phát hành và quản lý có hiệu quả thị trường xuất bản phẩm lành mạnh, đúng định hướng trong tình hình mới. Bên cạnh đó cũng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đọc, tiếp nhận thông tin, tri thức thông qua xuất bản phẩm của các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng miền đất nước và quan trọng nhất là cùng với hoạt động xuất bản, hoạt động in thực hiện tốt nhiệm vụ là một vũ khí sắc bén trong hoạt động tư tưởng, văn hóa của Đảng trong tình hình mới.

Nội dung của Luật Xuất bản sửa đổi được chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh hoạt động xuất bản, bao gồm: xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở in để giám sát hoạt động in xuất bản phẩm cũng như phòng, chống in lậu, in xuất bản phẩm giả. Bên cạnh đó, Luật Xuất bản sửa đổi cũng sẽ chú trọng về mặt kỹ thuật để dự án Luật này có cơ chế bảo đảm quản lý chặt chẽ các cơ sở in nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động in hiện nay và góp phần phòng, chống in lậu, in xuất bản phẩm giả - một vấn đề thực tiễn đang nhức nhối hiện nay.

Trên thực tế, Ban soạn thảo dự án Luật Xuất bản sửa đổi cũng đã triển khai được các công việc như: tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế và làm việc với các chuyên gia nước ngoài về công tác quản lý xuất bản, in, phát hành; tổ chức một số hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành và các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành tại địa phương về các vấn đề của dự án Luật; đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT để tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến…

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top