Bộ TT&TT thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 7/2020

Thứ tư, 01/07/2020 10:07

Theo thông lệ, vào ngày đầu tiên đi làm của tháng, sáng ngày 01/07/2020, tại Trụ sở Bộ TT&TT (18 Nguyễn Du, Hà Nội), Bộ TT&TT đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2020 và định hướng hoạt động trong tháng 07/2020. Dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Khối cơ quan Bộ.

 Sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Thứ trưởng Phan Tâm thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT điểm lại kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6 và định hướng hoạt động tháng 7/2020.

Trong tháng 6 năm 2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của khối cơ quan Bộ đã nỗ lực phấn đấu, góp phần vào việc hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, cụ thể:
 
20200701-pg1.jpg
 
Toàn cảnh lễ chào cờ
 
Trong lĩnh vực bưu chính, mạng lưới bưu chính tiếp tục hoạt động ổn định, phục vụ tốt Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và đáp ứng các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai công tác tổ chức Triển lãm tem bưu chính quốc gia. Rà soát, kiểm tra độ sẵn sàng, tin cậy của hệ thống mã địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số V-Map.
 
Về viễn thông, mạng lưới viễn thông và Internet hoạt động và phát triển ổn định; đảm bảo chất lượng công tác thông tin liên lạc thông suốt của người dân, doanh nghiệp và của các cơ quan Đảng và Nhà nước; đặc biệt đáp ứng dung lượng trong thời điểm gia tăng các dịch vụ, nền tảng họp, học, quản trị trực tuyến. Triển khai các phương án hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho người dân. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money; trình Ban Bí thư Đề án tổ chức khai thác đài điện báo tại các địa phương. Xây dựng và hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng...
 
Về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, chính phủ điện tử,Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình chuyển đổi số với hai mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu. Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan điều phối chung, theo dõi, tổng hợp và định hướng chiến lược, Bộ TTTT sẽ triển khai và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện.
 
Khai giảng và tổ chức đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử, tổ chức ra mắt một số nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng AI; triển khai và xây dựng mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ đạt mức độ 4.
 
Về an toàn, an ninh mạng,hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia. Tiếp tục điều phối các nhà mạng ngăn chặn việc phát tán thư điện tử rác; cảnh báo rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật liên quan đến một số nền tảng, máy chủ, các đơn vị chuyên trách, đảm bảo công tác an toàn thông tin phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN...
 
Về công nghiệp ICT, vận hành Tổ công tác thúc đẩy phát triển 5G tại Việt Nam, định hướng nghiên cứu, sản xuất và hợp tác đối với các công ty sản xuất thiết bị 5G của Việt Nam; triển khai thử nghiệm lắp đặt thiết bị tại trụ sở Bộ. Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trung tâm liên kết cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ.
 
Về báo chí, truyền thông, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được nâng cao chất lượng, đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh dòng chảy chính của đất nước, xã hội, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời về tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, về thành tựu, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, điều hành của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, của các bộ, ngành; tuyên truyền về kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Rà soát, sắp xếp và thực hiện Quy hoạch báo chí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về công tác tổng hợp, xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm,đề xuất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 35 của Chính phủ; tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Quý II/2020, tổ chức buổi gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Đoàn công tác của Bộ tới thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, An Giang, Yên Bái do Bộ trưởng làm Trưởng đoàn.
 
Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 gửi Bộ Nội vụ; Trình Chính phủ và tổ chức làm việc với các Bộ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT; xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021; Tổ chức và tổng kết trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU; Tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực TTTT. Hoàn thành tổng hợp kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; hoàn thành Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê; phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại 15 tỉnh nhóm 4; triển khai công tác cổ phần hóa VTC.Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành TTTT giai đoạn 2015-2020.
 
Ban hành Kế hoạch của Bộ TTTT triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Tài chính hỗ trợ NSTW cho các cơ quan báo, đài ở Trung ương thực hiện 03 nhiệm vụ; gửi Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ NSNN cho các bộ, ngành và địa phương xây dựng nền tảng dùng chung cho Chính phủ điện tử theo mục tiêu chỉ đạo của Ủy ban Chính phủ điện tử và nhiệm vụ Bộ trưởng giao.
 
Thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (Nghị định sửa đổi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản). Tổ chức đăng tải xin ý kiến rộng rãi 15 văn bản quy phạm pháp luật; trả lời 272 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp.
 
Nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 6/2020 của Khối cơ quan Bộ, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, công tác tham mưu cơ chế, chính sách, công tác tổng hợp còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng đề ra, một số cơ chế, chính sách các đơn vị tham mưu còn lúng túng, chưa có sự trao đổi, lấy ý kiến nội bộ và làm việc với các Bộ, ngành, dẫn đến việc tham mưu chưa phù hợp.
 
Trong tháng 6/2020, tổng số nhiệm vụ các đơn vị công tác tại Trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du đã thực hiện là: 96 nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn: 59/96 (chiếm 61.46%), nhiệm vụ hoàn thành quá hạn: 5/96 (chiếm 5.21%), nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn: 2/96 (chiếm 2.08%), đang thực hiện trong hạn: 30/96 (chiếm 31.25%)    
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ
 
Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc rất nhiều, các đơn vị sau cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ lớn trong tháng 7/2020, cụ thể:
 
Văn phòng Bộ: Chuẩn bị các công tác tổ chức Hội nghị Sơ kết quản lý nhà nước về TTTT 6 tháng đầu năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ trưởng; Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT; Khẩn trương hoàn thành việc lập thiết kế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư tại Trụ sở Bộ.
 
Vụ Bưu chính: Hoàn thiện việc xây dựng Quy hoạch, Chiến lược phát triển bưu chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Tham gia xây dựng chi tiết Quy hoạch hạ tầng TTTT quốc gia (phần bưu chính) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch; Kiểm tra, giám sát VNPost nâng cao độ sẵn sàng, độ tin cậy của hệ thống mã địa chỉ bưu chính Vpostcode.
 
Vụ Tổ chức cán bộ: Bám sát quá trình thẩm định và giải trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2017/NĐ-CP và xây dựng kế hoạch thực hiện khi Nghị định được ban hành; Phối hợp với các đơn vị báo cáo mô hình mẫu về cơ cấu tổ chức của các Sở TTTT để trình Bộ trưởng ký văn bản hướng dẫn, khuyến nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam; thành lập Hội đồng quản lý của Học viện CNBCVT theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ; chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông;hướng dẫn các đơn vị xây dựng và trình duyệt Kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc.
 
Vụ Công nghệ thông tin: Hoàn thiện và tiếp thu Đề án Chiến lược Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và triển khai Trung tâm liên kết cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ; tập trung xây dựng Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2020 và Báo cáo Vietnam ICT Index 2020.
 
Vụ Khoa học và Công nghệ: Hoàn thành xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021.
 
Vụ Hợp tác quốc tế: Nghiên cứu các giải pháp, kinh nghiệm của quốc tế để đề xuất chính sách, giải pháp về ICT và các việc cần triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Tổ chức Hội nghị ASEAN trực tuyến về tin tức giả mạo.
 
Vụ Quản lý doanh nghiệp: Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chuẩn bị các thủ tục và yêu cầu theo quy định cho việc bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu của VTC về SCIC sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.Triển khai thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp; Hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 
Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bảo vệ và báo cáo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tổ chức  hướng dẫn và xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư công và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Bám sát và giải trình ý kiến thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TTTT; Hoàn thiện Đề án hỗ trợ báo chí xuất bản trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chương trình đầu tư công về Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư các dự án còn lại của năm 2020; tổ chức thẩm định kế hoạch mua sắm, dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên; Tổ chức điều hành dự toán NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời báo cáo Bộ xem xét, bổ sung kinh phí cho các nội dung, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo quy định; đẩy nhanh công tác ban hành các định mức kinh tế-kỹ thuật.
 
Vụ Pháp chế: Tập trung triển khai tổ chức thẩm định Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo đúng tiến độ; Tổng hợp, báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ.
 
Vụ Thi đua – Khen thưởng: Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và triển khai Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Chuẩn bị tốt công tác Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thanh tra:  Ổn định tổ chức, rà soát Kế hoạch thanh tra năm 2020 để triển khai theo quy định. Nắm bắt, kịp thời phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước của các lĩnh vực.
 
Trung tâm Thông tin: Thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ TT&TT trên Cổng TTĐT của Bộ, kịp thời đăng tải ý kiến trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top