Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ năm, 17/11/2022 16:48

Sáng 17/11/2022, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6).

20221117-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ TT&TT. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn Ngành và Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các nội dung về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số nội dung quan trọng khác.

Với cách làm mới, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo kịp thời tập hợp tài liệu thông báo nhanh và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 gửi đến các tổ chức đảng trực thuộc trong tháng 10/2022. Tại hội nghị quán triệt, cùng với việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 đến cán bộ chủ chốt, đồng thời có nội dung hỏi đáp, phân tích để các đồng chí dự hội nghị hiểu rõ hơn và làm sâu sắc thêm nội dung liên quan đến ngành TT&TT; tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc học tập, quán triệt thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên; chuẩn bị tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 trong tháng 11/2022. Sau hội nghị cần tập trung cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành TT&TT.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top