Bộ TT&TT thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Thứ hai, 01/02/2021 10:05

Ngày 25/01/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 91/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT) Nguyễn Thành Phúc làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 07 uỷ viên thường trực gồm các ông: Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương; Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Cục Tin học hoá; Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT; Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam; Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin. Ban chỉ đạo cũng có 22 uỷ viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ TT&TT trở thành Bộ đi đầu về CĐS và an toàn, an ninh mạng.

Ban Chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ: Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử (CPĐT), CĐS và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển CPĐT, CĐS và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT; Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai CPĐT, CĐS và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Uỷ ban quốc gia về CPĐT; Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng CPĐT, CĐS và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. Ban Chỉ đạo có quy chế hoạt động do Trưởng Ban Quyết định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn thành lập Tổ giúp việc do Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Bộ TT&TT điện tử, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Quyết định tại đây 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top