Bộ TT&TT tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng VBQPPL, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ được giao, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 13/07/2017 11:22

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại phiên họp Rà soát công tác xây dựng các đề án và văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc Chương trình công tác của Bộ năm 2017. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

2017713-u1.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ xây dựng VBQPPL trong năm 2017

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được 90% các đề án và ban hành các thông tư, đạt 70% so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả khá cao so với năm 2016, thể hiện tinh thần, chủ trương của Bộ đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng VBQPPL.
 
Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chủ trì được giao xây dựng các VBQPPL cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cơ quan, tránh phát sinh các giấy phép con, các thủ tục xin - cho rườm rà gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017, Bộ trưởng chỉ đạo, các đơn vị chủ trì xây dựng đề án và thông tư của Bộ phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ tất cả các đề án trong chương trình công tác năm 2017 còn chưa trình.
 
Được biết, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, từ đầu năm Bộ TT&TT được giao xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 20 đề án và 55 thông tư. Theo đó, có 21 đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện xây dựng các VBQPPL, trong đó Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng 04 đề án, 04 thông tư; Vụ Kế hoạch Tài chính 03 đề án, 03 thông tư; Vụ CNTT 01 đề án, 03 thông tư; Vụ Hợp tác Quốc tế 01 đề án; Vụ Bưu chính 07 thông tư; Vụ Khoa học và Công nghệ 10 thông tư; Vụ Pháp chế 01 thông tư; Thanh tra Bộ 02 đề án, 01 thông tư; Cục Báo chí 01 đề án; Cục An toàn Thông tin 02 đề án; 03 thông tư; Cục Xuất bản, In và Phát hành 01 đề án, 01 thông tư; Cục Thông tin Cơ sở 01 đề án; Cục Viễn thông 10 thông tư; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử 02 thông tư; Cục Tin học hóa 02 thông tư; Cục Thông tin Đối ngoại 01 đề án; Cục Bưu điện Trung ương 02 thông tư; Cục Tần số Vô tuyến điện 02 thông tư; Viện Chiến lược TT&TT 02 đề án; Trung tâm Chứng thực Chữ ký số 01 đề án, 02 thông tư; VNCERT 02 thông tư.
 
Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng VBQPPL đúng chất lượng, tiến độ, thời hạn, quy định
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, hiện nay, Chính phủ đang rất quan tâm và đề cao việc xây dựng và ban hành các VBQPPL. Trong các phiên họp Chính phủ, Thủ tướng cũng thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các thành viên chính phủ về việc bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng VBQPPL. Đây là một chủ trương, định hướng xuyên suốt của Chính phủ trong nhiệm kỳ này. Vì vậy tất cả các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT cần phải chấp hành nghiêm túc việc xây dựng các VBQPPL được phân công bảo đảm đúng chất lượng, tiến độ, thời hạn và quy định.
 
Liên quan đến tiến độ xây dựng các VBQPPL, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị cần lưu ý khi đăng ký xây dựng thì phải có nghiên cứu sơ bộ, cân nhắc năng lực, khả năng của đơn vị, bảo đảm được việc hoàn thành xây dựng các văn bản này thì mới được đăng ký. Hiện nay, có tình trạng nhiều đơn vị đầu năm đăng ký xây dựng nhiều VBQPPL nhưng lại lấy lý do nội dung này mới, khó, phức tạp và xin hoãn, xin rút.
 
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, các VBQPPL mới ra đời đều nhằm mục đích quản lý các lĩnh vực mới, nội dung mới. Do đó, việc xây dựng VBQPPL mới đều là những việc mới, việc khó, không thể lấy lý do để xin lùi, xin hoãn./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top