Bộ TT&TT tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Thứ tư, 20/09/2017 13:22

Ngày 20/9/2017, tại TP. Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2017. Thứ trưởng Phan Tâm đã đến tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Sở TT&TT TP.Đà Nẵng, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương và báo ngành TT&TT trên cả nước.

20170920-m01.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh luôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 
 
Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai thực hiện toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Kết quả đó có sự góp phần to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo đài cả nước. Thông tin báo chí chính thống là món ăn tinh thần quan trọng, lành mạnh của công chúng, là chỗ dựa tinh thần, là nơi để tìm thấy sự thật cho toàn xã hội. 
 
Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh thông qua báo chí cần ngày càng hiệu quả, có sức lan toả, thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm rất lớn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cần thường xuyên cập nhật và nắm vững các vấn đề cơ bản về giáo dục quốc phòng, an ninh.
 
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn sau khi Hội nghị kết thúc, các phóng viên, biên tập viên đưa được nội dung tập huấn vào quá trình tác nghiệp, giành nhiều tâm sức hơn cho việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, thiết thực. 
 
Tại Hội nghị, đại diện Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an đã giới thiệu các chuyên đề quan trọng, cụ thể: Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới.
 
Trong khi đó, đại diện đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giới thiệu với các phóng viên, biên tập viên kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn; kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. 
 
Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22/9/2017.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top