Bộ TT&TT tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động

Thứ năm, 30/08/2012 15:00

Chiều ngày 30/8/2012, tại Hà Nội, Trung tâm thông tin – đơn vị chủ trì soạn thảo “Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ TT&TT” đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về dự thảo chỉ thị.

img

Bản dự thảo tập trung vào một số nội dung cụ thể sau: để đẩy nhanh công tác sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy tại cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng chỉ thị cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị với địa chỉ tên miền .gov.vn để trao đổi thông tin trong công việc. Chỉ thị cũng quy định các loại văn bản phải trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, qua hệ thống thư điện tử công vụ. Các đơn vị phải đảm bảo ít nhất 1 cán bộ làm công tác chuyên môn ứng dụng CNTT để thực hiện duy trì hoạt động các trang thiết bị và hệ thống CNTT tại đơn vị; triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ của đơn vị.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho thực hiện chỉ thị và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm sử dụng hộp thư điện tử được cấp phát để trao đổi thông tin, văn bản trong công việc.

Chỉ thị cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan như Trung tâm thông tin quản lý và vận hành các hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Bộ, hỗ trợ các đơn vị; Văn phòng Bộ phối hợp trình ban hành danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử, đưa việc bắt buộc thực hiện quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng vào Quy chế làm việc của Bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính cân đối, bố trí ngân sách từ các nguồn để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ; Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập kế hoạch đào tạo, tập huấn; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm sử dụng tài khoản văn thư đã được cấp tại hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ để gửi, nhận văn bản hành chính giữa Sở TT&TT với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ…

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã góp ý cho nội dung dự thảo, tập trung vào danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy để trao đổi trong nội bộ; đối tượng phải tham gia tập huấn về ứng dụng CNTT phục vụ cho triển khai nội dung chỉ thị…
 

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top