Bộ TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

Thứ sáu, 14/07/2017 13:06

Sáng ngày 14/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm; đại diện một số Ban, Bộ ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; các doanh nghiệp, Hiệp hội thuộc ngành TT&TT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 67 điểm cầu trên cả nước.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 06 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các bộ, ngành và xã hội, toàn Ngành đã đạt được những kết quả nổi bật sau:
 
Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện nghiêm túc, sát sao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 đề án; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 nghị định và 04 quyết định; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, Bộ đã ban hành 17 Thông tư.
 
20170714-m6.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm và các ngày lễ lớn của dân tộc; Thông tin, tuyên truyền đầy đủ về chủ trương chính sách của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Bộ TT&TT phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hội nghị APEC 2017 Việt Nam đăng cai. Tăng cường hiệu quả quản lý thông tin trên mạng và việc phân định rõ trách nhiệm xử lý của các bộ, ngành có liên quan, làm việc với Facebook và Google nhằm thiết lập cơ chế trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên các nền tảng khác của Google như: blogspot hay các trang web sử dụng hạ tầng của Google. Facebook cam kết sẽ phối hợp với Bộ TT&TT ưu tiên gỡ bỏ thông tin giả danh và tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là tài khoản giả mạo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đồng thời sẽ thiết lập một kênh riêng phối hợp trực tiếp với Bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu từ phía Bộ cũng như các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.  Xử phạt các đơn vị liên quan có những vi phạm nghiêm trọng trong các clip quảng cáo trên mạng Internet. Thu hồi thẻ nhà báo của một số nhà báo vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Báo chí.
 
20170714-m8.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng báo cáo tại Hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm Bộ đã chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trên toàn quốc với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”. Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; tăng cường chỉ đạo các nhà xuất bản kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm và chấn chỉnh việc thực hiện điều kiện liên kết xuất bản.
 
Thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 của Việt Nam.
 
Tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện; Tổ chức Lễ ký cam kết phối hợp, tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác giữa các doanh nghiệp viễn thông di động; Thực hiện việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tại tất cả các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo cận nghèo theo quy định tại các địa phương triển khai giai đoạn 2 Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;
 
Sáu tháng đầu năm 2017, Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, tổ chức Tọa đàm về Danh mục dịch vụ CNTT sẵn sàng phục vụ cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng dự án Thành phố thông minh, thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với hoạt động cải cách hành chính. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình an toàn thông tin mạng, tình hình triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. Tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Xây dựng phương án triển khai hệ thống phòng, chống, ngăn chặn thư và tin nhắn rác. Kịp thời đưa ra cảnh báo tới các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam về các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của tin tặc.
 
Các chỉ số phát triển trong lĩnh vực TT&TT có nhiều nét nổi bật, cụ thể như: Tính đến tháng 6/2017, số lượng cơ quan báo, tạp chí in đã được cấp phép là 982 cơ quan. Trong đó báo in là 193 cơ quan; Tạp chí là 639 cơ quan. Số lượng cơ quan báo điện tử đã được cấp phép là 150 cơ quan, có 17.297 nhà báo được cấp Thẻ nhà báo.
 
Mạng lưới bưu chính công cộng hiện có 12.783 điểm phục vụ, trong đó có: 64 bưu cục giao dịch cấp 1, 760 bưu cục giao dịch cấp 2, 1.973 bưu cục giao dịch cấp 3, 8.098 Điểm Bưu điện - Văn hoá xã, 434 đại lý bưu điện, 43 kiốt, 1.537 thùng thư công cộng độc lập, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân đạt 7.164 người/điểm.
 
Doanh thu viễn thông phát sinh ước đạt 213.355 tỷ đồng, bằng 47,41% so với kế hoạch năm 2017. Tiếp tục có sự dịch chuyển từ dịch vụ 2G sang 3G, số thuê bao 3G tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 6, số thuê bao 2G khoảng 68,8 triệu, số thuê bao 3G khoảng 54,2 triệu. Điện thoại cố định tiếp tục giảm chậm, tổng số thuê bao điện thoại hơn 130 triệu, trong đó có 7,3 triệu thuê bao cố định. Số lượng thuê bao Internet băng rộng có dây tiếp tục tăng, hiện có hơn 10,11 triệu thuê bao.
 
Tính đến 30/6/2017, tổng truy vấn tên miền trên toàn hệ thống DNS quốc gia là 72.736.956.416 truy vấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 31 đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế, có 236.773 tên miền quốc tế do đơn vị phụ trách, trong đó có 158.367 tên miền được chủ thể báo cáo về việc sử dụng tên miền quốc tế trên Website: thongbaotenmien.vn.
 
Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm ước đạt 31,34 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, công nghiệp phần cứng chiếm trên 91%, trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 7,59 tỷ USD, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp và đại diện một số Hiệp hội, đại diện một số Sở TT&TT trên toàn quốc đã báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn; tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị Bộ TT&TT tháo gỡ một số khó khăn nhằm giúp các Sở TT&TT nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn; các doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT và Hiệp hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả trong thời gian tới.  
Các doanh nghiệp trong ngành TT&TT bao gồm: VNPT, Viettel, MobiFone, VTC, VietnamPost đều thông báo có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2016 từ 10-20% về cả doanh thu và lợi nhuận, chỉ duy nhất có nhà mạng nhỏ Vietnamobile là có mức tăng trưởng thấp hơn. Cụ thể:
 
Tập đoàn VNPT đạt lợi nhuận 2.390 tỷ đồng bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 68.000 tỷ đồng bằng 106% so với cùng kỳ.
 
Tập đoàn Viettel cho biết, doanh thu toàn Tập đoàn Viettel trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 117.714 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 21.470 tỷ đồng, nộp ngân sách 19.956 tỷ đồng bằng 48,7% kế hoạch năm. Tổng số thuê bao di động trên toàn cầu của Viettel đạt gần 100 triệu thuê bao, thuê bao trong nước đạt hơn 61 triệu, thuê bao nước ngoài hơn 31 triệu.
 
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã chấm dứt giai đoạn lỗ tích lũy, bắt đầu vào giai đoạn hoạt động có lãi, trong 6 tháng Tổng công ty VTC đạt mức doanh thu 44% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch năm.
 
Tổng công ty viễn thông Mobifone, trong 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 21.300 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch năm, tăng 18,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, nộp ngân sách đạt 2.700 tỷ đồng.
 
Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), doanh thu 6 tháng đầu năm của VietnamPost đạt 7.485 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ, lợi nhuận 6 tháng của VietnamPost tăng 34% so với cùng kỳ, tăng 38% trong cả năm so với năm 2016.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngành TT&TT đã có nhiều chuyển biến đáng mừng. Bộ trưởng biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành TT&TT, của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc ngành và toàn thể các đơn vị, Vụ, Cục của Bộ TT&TT trong suốt 6 tháng vừa qua.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh một số nét nổi bật trong hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như: Với sự ra đời của Thông tư 38 về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, hiện nay nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới như Google, Facebook đã rất chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Điều này được phản ánh rất rõ nét thông qua việc các doanh nghiệp này đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện xử lý hàng nghìn nội dung thông tin vi phạm pháp luật (riêng Youtube đã gỡ bỏ hơn 3776 clip; 106 tài khoản giả mạo; Facebook đã xóa 600 tài khoản).
 
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, việc quản lý sim rác, tin nhắn rác đã có sự chuyển biến mạnh mẽ sau nhiều năm, đây là vấn nạn của xã hội. Hiện đã có gần 24 triệu Sim rác đã bị xử lý trong thời gian qua được dư luận xã hội đồng tình về vấn đề này là bằng chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực của Bộ,của doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT trong quyết tâm làm lành mạnh hóa thị trường viễn thông của Việt Nam.
 
Các doanh nghiệp viễn thông lớn tại Việt Nam hiện đang tăng cường thúc đẩy việc triển khai cung cấp dịch vụ 4G trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiến hành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về việc chủ động điều chỉnh giá cước roaming quốc tế chiều về đã phản ảnh rất rõ nét việc các đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông đã quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo lợi ích, quyền lợi cho khách hàng, cung cấp các dịch vụ tốt hơn, rẻ hơn cho người dân (tùy từng địa bàn).
 
 Về công tác tuyên truyền, quản lý các cơ quan báo chí tại các điểm nóng ở một số địa phương trên cả nước, các thông tin, diễn biến phức tạp liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị,... cũng đã được Bộ TT&TT thực hiện quyết liệt chỉ đạo phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, việc hàng loạt cơ quan báo chí, phóng viên sai phạm tại cả trung ương và địa phương trong những tháng đầu năm được xử lý nghiêm đã thể hiện phần nào sự cố gắng, quyết tâm của ngành TT&TT trong việc làm lành mạnh hóa lĩnh vực báo chí tại Việt Nam. Những nỗ lực này của ngành cũng được nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận rất tích cực trong thời gian vừa qua.
 
Song song với công tác thực thi các quy định của pháp luật, Bộ TT&TT cũng thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng VBQPPL. Trong 6 tháng vừa qua, Bộ TT&TT đã tập trung nguồn lực triển khai xây dựng đúng tiến độ nhiều VQPPL. Tính đến nay, Bộ đã hoàn thành gần 70% kế hoạch (so với 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 15%). Đặc biệt, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ cũng rất cầu thị, sẵn sàng tiếp thu và điều chỉnh đối với các ý kiến góp ý chính xác, phù hợp.
 
Về công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của Bộ, Bộ trưởng đánh giá: Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành TT&TT đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Công tác QLNN trên các lĩnh vực TT&TT tiếp tục được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
 
Cũng tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả, ưu điểm đã đạt được của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục như: Một số văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch do Bộ ban hành còn phải điều chỉnh tiến độ xây dựng; Tình trạng báo chí bị thương mại hóa với việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, thiếu nhân văn và phản giáo dục. Một số cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp nhà báo gây tác động xấu đến vai trò, uy tín của báo chí đối với xã hội, làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với báo chí. Vi phạm bản quyền truyền hình trên Internet gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và doanh thu các doanh nghiệp truyền hình trả tiền. Một số trang thông tin điện tử có bài viết, clip mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện; nhiều đơn vị vi phạm thiết lập mạng xã hội có hệ thống máy chủ ở nước ngoài, sử dụng tên miền quốc tế để cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, gây trở ngại, phức tạp cho việc xử lý trong bối cảnh lực lượng quản lý nhà nước cùng trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật ngăn chặn còn hạn chế. Việc cấp đổi Giấy phép hoạt động của một số nhà xuất bản còn gặp nhiều khó khăn do chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức và điều kiện hoạt động. Tồn tại tình trạng các nhà xuất bản thiếu kiểm soát chặt chẽ các xuất bản phẩm liên kết với đối tác phát hành, để xảy ra việc đối tác phát hành chỉnh sửa nội dung trên bản thảo nhà xuất bản đã phê duyệt. Tình trạng in lậu sách vẫn còn diễn ra với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà xuất bản, bạn đọc và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
 
Việc duy trì điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vẫn gặp nhiều khó khăn do điều kiện vật chất chưa đầy đủ, thiếu nhân lực, thu nhập cho nhân viên thấp, các loại hình dịch vụ được cung cấp không nhiều. Tình trạng SIM kích hoạt sẵn, thông tin thuê bao không đúng, Sim rác vẫn còn tồn tại; mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý thuê bao di động trả trước còn chưa mang tính răn đe, trong khi một số quy định hiện hành chưa phù hợp. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhiều địa phương đạt hiệu quả chưa cao, thậm chí nhiều dịch vụ không có hồ sơ trực tuyến hoặc số lượng hồ sơ trực tuyến thấp. Nhiều dịch vụ còn triển khai riêng lẻ, chưa đồng bộ dẫn đến trùng lặp, khó có khả năng kết nối, chia sẻ, sử dụng lại thông tin. Đặc biệt, Việt Nam vẫn là một trong những nước có nguy cơ nhiễm mã độc cao trên thế giới. Nhiều cơ quan, tổ chức không thực hiện kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn thông tin dẫn đến không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước; Một số trang thông tin của các cơ quan, đơn vị vẫn bị xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát; Nguồn nhân lực an toàn thông tin Việt Nam hiện nay còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc theo dõi, tổng hợp công tác quản lý nhà nước tại địa phương còn khó khăn do một số địa phương gửi báo cáo về Bộ còn chậm và chưa đầy đủ; một số Sở TT&TT chưa chủ động báo cáo công tác xử lý vi phạm...
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu toàn Ngành cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.
 
Tập trung, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về TT&TT, khắc phục các khó khăn, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2017. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT, trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở TT&TT cần thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau đây:
 
 
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.
 
2. Tập trung xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
 
3. Triển khai Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước có trình độ cao nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy. Phối hợp và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.
 
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Luật Báo chí và định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí; quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề bản quyền, đặc biệt đối với bản quyền các chương trình truyền hình.
 
5. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản. Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
6. Ban hành các văn bản hướng dẫn và tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát huy hiệu quả của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
 
7. Xây dựng các chính sách nhằm quản lý thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển thuê bao di động trả sau, hạn chế SIM rác. Tăng cường biện pháp thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên thị trường. Hoàn thành việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Chỉ đạo phát triển bền vững dịch vụ viễn thông 4G. Triển khai Đề án cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao. Tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, mua bán lưu thông SIM di động sai quy định.
 
8. Quản lý hiệu quả việc phát triển tài nguyên, đảm bảo an toàn hệ thống Internet và hệ thống tên miền quốc gia.
 
9. Triển khai tốt hoạt động của Ủy ban Tần số vô tuyến điện quốc gia. Tập trung hoàn tất giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.
 
10. Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy việc triển khai Chương trình mục tiêu về CNTT; Chương trình phát triển ngành công nghiệp CNTT giai đoạn 2020, tầm nhìn 2025; các khu CNTT tập trung. Tăng cường giám sát, đánh giá công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai dịch vụ công trực tuyến; tập trung thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Thúc đẩy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.
 
11. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tích cực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin và tuyên truyền để nâng cao nhận thức toàn xã hội về an toàn thông tin. Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức giám sát và ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công mạng.
 
12. Tập trung thực hiện đúng quy định và tiến độ về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư; giám sát chặt chẽ và tiết kiệm trong đầu tư, chi tiêu công. Triển khai tốt Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển Ngành 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cung ứng dịch vụ công và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; các nhiệm vụ lĩnh vực TT&TT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
13. Thực thi tốt chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững.
 
14. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, thông tin điện tử, Internet.
 
15. Đảm bảo tốt các hoạt động hợp tác quốc tế được Chính phủ phân công. Thực hiện hiệu quả nội dung các văn bản Chính phủ Việt Nam và Bộ TT&TT đã ký kết với các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức nước ngoài. Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương. Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế; nâng cao vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế.
 
16. Các cục, vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ phải quan tâm đến các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp để kịp thời xử lý những đề xuất, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp thuộc Ngành, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn giúp địa phương, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Xuân Lộc - Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top