Bộ TT&TT sẽ thúc đẩy khâu tuyên truyền thế nào để người dân nắm bắt được thông tin về số hóa truyền hình?

Thứ hai, 15/08/2016 09:17

Theo một nghiên cứu mới đây của Neilsen, số lượng người dân đang xem truyền hình analog tại nhiều tỉnh chưa biết gì về số hóa truyền hình còn khá lớn, có tỉnh nào nhiều thì gần 1 nửa, tỉnh nào ít cũng khoảng 15-20% người dân đang xem truyền hình analog chưa biết về đề án số hóa truyền hình. Khâu tuyên truyền ở các địa phương chưa thực sự hiệu quả, chưa tiếp cận đến được với người dân. Bộ TT&TT sẽ thúc đẩy khâu tuyên truyền thế nào để người dân nắm bắt được thông tin về số hóa truyền hình?

Hoạt động tuyên truyền chung đã thực hiện trên phạm vi toàn quốc bằng việc Bộ chỉ đạo các báo, đài mở chuyên trang, chuyên mục về số hóa truyền hình, cung cấp các ấn phẩm truyền thông và tổ chức tập huấn. Các địa phương theo lộ trình số hóa đặc biệt là các thành phố giai đoạn I đã tổ chức tuyên truyền tốt có trọng tâm, trọng điểm. Theo thông tin chính thức từ Văn phòng Ban chỉ đạo, cơ bản tại các thành phố thuộc giai đoạn I, người dân đã có đủ thông tin cần thiết về hoạt động số hóa truyền hình. Tất nhiên, đến thời điểm quyết định, hoạt động tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để đảm bảo sự thành công của nhiệm vụ chuyển đổi công nghệ truyền hình số mặt đất tại địa phương.
BCĐ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top