Bộ TT&TT ra Thông tư gỡ khó cho doanh nghiệp phần mềm

Thứ tư, 31/12/2014 15:09

Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mới được Bộ TT&TT ban hành là sở cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi khác cho doanh nghiệp.

img
 
Doanh nghiệp gia công phần mềm “gặp khó”
Theo thông tin từ Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT, đơn vị này đã nhận được rất nhiều văn bản của các doanh nghiệp (DN), Sở TT&TT và Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm để tháo gỡ khó khăn cho DN.
Bởi lẽ, theo quy định tại các điều 13, 14 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN, các DN sản xuất phần mềm được hưởng một số ưu đãi như: được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới.
 
Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất phần mềm, hiện rất khó phân biệt giữa 2 khái niệm sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm. Cụ thể, nhiều năm qua vẫn còn ý kiến tranh luận chưa ngã ngũ về việc các DN gia công phần mềm thuộc đối tượng sản xuất phần mềm hay đối tượng làm dịch vụ phần mềm.
 
Do đó, nhiều DN gia công phần mềm không được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ vì bị Sở TT&TT địa phương xác định là đối tượng làm dịch vụ phần mềm chứ không phải đối tượng sản xuất phần mềm.
Từ thực tế trên, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho DN hoạt động trong lĩnh vực phần mềm có thể dễ dàng làm việc các cơ quan quản lý nhà nước khác như Tổng cục Thuế để được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước, Bộ TT&TT đã triển khai xây dựng Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
 
Đã có căn cứ xác định hoạt động sản xuất phần mềm
Ngày 18/11/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Có hiệu lực thi hành từ 2/1/2015, Thông tư này áp dụng cho các cơ quan quản lý, tổ chức, DN, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Thông tư mới ban hành quy định thống nhất quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm và nguyên tắc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng đúng quy trình để phục vụ cho việc quản lý nhà nước về công nghiệp phần mềm, đồng thời làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi khác đối với các DN.
 
Cụ thể, Thông tư nêu rõ quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm gồm 7 công đoạn với những tác nghiệp tương ứng, đó là: Xác định yêu cầu; Phân tích và thiết kế; Lập trình, viết mã lệnh; Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm; Hoàn thiện, đóng gói phần mềm; Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phầm mềm; Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.
 
Đối với việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm,cũng theo Thông tư này, tổ chức, DN, cá nhân sản xuất phần mềm phải đáp ứng 2 yêu cầu chung gồm: thứ nhất, với tổ chức, DN phải có giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp; cá nhân phải có mã số thuế cá nhân và kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm; thứ hai, sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, DN sản xuất phải thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.
 
Theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, hoạt động của tổ chức, DN, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, DN, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu chung nêu trên và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong các trường hợp sau: Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm và sản phẩm nằm trong Danh mục sản phẩm phần mềm; Hoạt động nêu tại công đoạn 1, công đoạn 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, khi tổ chức, DN, cá nhân đó có hoạt động thỏa mãn điều kiện tại yêu cầu chung thứ nhất đối với cùng một sản phẩm phần mềm; Hoạt động thuộc công đoạn 6 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, khi tổ chức, DN, cá nhân đó có các hoạt động thuộc đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của quy trình sản xuất phầm mềm đối với cùng một sản phẩm phần mềm.
Bộ TT&TT giao Vụ CNTT chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức Thông tư; tổng hợp các ý kiến đóng góp, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh Thông tư nếu thấy cần thiết.
 
Đối với các tổ chức, DN, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất phầm mềm, Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị, cá nhân này tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình.
 
Bên cạnh việc định kỳ trước ngày 15/3 hàng năm gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất phầm mềm về Bộ TT&TT theo quy định hiện hành, các tổ chức, DN, cá nhân này còn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.
 
MT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top