Bộ TT&TT rà soát các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

Thứ sáu, 18/05/2012 15:52

Sáng ngày 12/04/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo về việc rà soát các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi họp

Đề án gồm 7 quy hoạch, kế hoạch, chương trình và nhiều hoạt động liên quan. Trong đó có 1 số chương trình, kế hoạch đã phê duyệt và đang triển khai, 1 số chương trình, kế hoạch đang trong quá trình xây dựng để trình ban hành. Đặc biệt, đây là đề án lớn nhưng mang dáng vẻ của 1 chiến lược và đề án lại không có 1 cơ chế tài chính và nguồn kinh phí riêng từ đó phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Cụ thể, để triển khai 1 chương trình, đề án và dự án nói chung do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần nhiều yếu tố và điều kiện nổi bật là cần xác định được các nội dung cụ thể cần triển khai; trách nhiệm và phân công triển khai của các Bộ, ngành, địa phương...; nguồn kinh phí (ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội) và định mức chi để triển khai các nhiệm vụ nội dung này. Những điều kiện cần thiết này chưa được thể hiện tại Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT đã kéo theo một số khó khăn như: Tại các địa phương, mặc dù hiện đã có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án nhưng đến nay, phần lớn các nội dung này chưa được triển khai. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu đều tập trung vào vấn đề xác định nguồn kinh phí để triển khai. Tại Trung ương, để triển khai 1 số nội dung thuộc Đề án, Bộ TT&TT đã đăng ký vốn cho các nhiệm vụ, dự án triển khai Đề án năm 2012 với tổng kinh phí là 55,43 tỷ đồng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ, dự án này đều chưa được cấp vốn để triển khai. Nguyên nhân chưa được cấp vốn là do: khó khăn trong xác định sở cứ để xác định đây là nhiệm vụ thuộc Đề án, các nhiệm vụ chưa có nội dung, định mức chi cụ thể, các dự án đầu tư chưa có quyết định phê duyệt dự án,...

Do Đề án bao hàm 7 quy hoạch, kế hoạch, chương trình, trong đó có những việc đã được triển khai và có nguồn kinh phí riêng, dẫn tới khó xác định các nhiệm vụ của Đề án là thuộc Đề án hay là thuộc các chương trình, kế hoạch riêng và đề xuất kinh phí triển khai. Ngày 16/3/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo giao Bộ TT&TT khẩn trương rà soát các cơ chế, chính sách liên quan về tài chính, đầu tư của ngành CNTT&TT (văn bản 1711 của Văn phòng Chính phủ), đề xuất các sửa đổi, bổ sung cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án. Sau đó chủ động làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện có hoặc ban hành mới theo thẩm quyền; Trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Được biết, thời gian tới, Bộ TT&TT dự kiến xây dựng một danh mục dự án, nhiệm vụ cụ thể để đề xuất Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho phép được ưu tiên bố trí kinh phí. Dự kiến danh mục này sẽ trình Phó Thủ tướng trong tháng 5/2012 để một số dự án, nhiệm vụ có thể được triển khai ngay từ năm 2013.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top