Bộ TT&TT ra Chỉ thị ngăn chặn việc mua bán SIM di động sai quy định

Thứ ba, 22/03/2016 10:19

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Chỉ thị số 11 ngày 18/3/2016 về việc tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động trái quy định.

img

 Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Chỉ thị nêu rõ: Thời gian gần đây, việc mua bán thông tin cá nhân trong đó có số thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông đang diễn ra công khai trên mạng. Đồng thời, việc mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến.
 
Điều này một phần do các tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp viễn thông, chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin riêng của khách hàng, một phần do sự thiếu ý thức trong việc tự bảo mật thông tin cá nhân và trách nhiệm đăng ký chính xác thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông.
 
Việc vi phạm các quy định này đang gây bức xúc ngày càng tăng trong xã hội, và gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
 
Nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định, qua đó góp phần tiếp tục hạn chế việc phát tán tin nhắn rác, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các sở TT&TT tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân, có hành vi vi phạm.
 
Trong Chỉ thị 11 cũng đã nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng liên quan.
 
Xử lý nghiêm hành vi kích hoạt SIM sai quy định
 
Theo Chỉ thị 11, các doanh nghiệp viễn thông phải tăng cường phổ biến, hướng dẫn các tổng đại lý bán SIM, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao (của doanh nghiệp và của các tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nghiêm túc chấp hành các quy định về trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông; Không mua bán, lưu thông SIM đã kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định.
 
Phải tổ chức triển khai các biện pháp để kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng, cũng như việc mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn trong hệ thống các tổng đại lý, đại lý bán SIM và các điểm đăng ký thông tin thuê bao.
 
Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình bảo vệ thông tin và ngăn ngừa việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi và phá hoại trái phép cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc doanh nghiệp trong từng công đoạn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thuê bao. Phổ biến, đào tạo và quán triệt các quy định, quy trình đó cho tất cả các cán bộ, công nhân viên có liên quan trực tiếp.
 
Triển khai các phương án để thực hiện nghiêm túc, chính xác và đầy đủ quy định tại Điều 5 Thông tư 04 của Bộ TT&TT về quản lý thuê bao di động trả trước.
 
Bồ sung quy định xử phạt và xử lý nghiêm các tổng đại lý bán SIM, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao và cá nhân thuộc doanh nghiệp có hành vi kích hoạt SIM chưa đăng ký thông tin thuê bao, mua bán, lưu thông trên thị trường SIM sai quy định; mua bán, trao đổi, tiết lộ thông tin thuê bao trái pháp luật.
 
Phân công cán bộ chuyên trách trong ban lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung này và có hình thức xử lý khi tình trạng vi phạm không được cải thiện.
 
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai Chỉ thị theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.
 
Thiết lập đường dây nóng về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên mạng
 
Cũng theo Chỉ thị 11, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT sẽ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng.
 
Đặc biệt, Cục sẽ chủ trì thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử, kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến trên website và các kênh khác để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh từ người dùng liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng.
 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các nội dung sau: Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp quản lý; Rà soát lỗ hổng bảo mật của cơ sở dữ liệu về thông tin cá nhân do doanh nghiệp quản lý; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ
 
Tăng chế tài xử phạt để nâng cao tính răn đe
 
Chỉ thị 11 đã phân công rõ trách nhiệm của Thanh tra Bộ TT&TT là chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung Nghị định 174/2013 của Chính phủ theo hướng tăng chế tài xử phạt để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa đối với các hành vi thu thập, sử dụng, phát tán và kinh doanh trái phép thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ viễn thông, và mua bán lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.
 
Thanh tra Bộ, thanh tra các Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán thông tin cá nhân và mua bán SIM đã kích hoạt sẵn tại các tổng đại lý bán SIM, đại lý bán SIM, các điểm đăng ký thông tin thuê bao... để xử lý theo đúng quy định. Kết quả xử lý sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đẩy mạnh công tác truyền thông
 
Chỉ thị số 11 cũng đã giao trách nhiệm cho Cục Viễn thông chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông, và các cơ quan báo chí, truyền thông thông báo tới người sử dụng những nội dung sau:
 
Tăng cường cảnh giác, thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân, trong đó bao gồm số thuê bao cho các tổ chức, cá nhân khác; Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tự bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng; Không thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái phép thông tin cá nhân của người khác; không lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.
 
Mặt khác, Cục Viễn thông phải nghiên cứu, đề xuất các quy định về quản lý giá cước và khuyến mại trong hoạt động cung cấp dịch vụ của các nhà mạng, theo hướng tập trung ưu tiên cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác và cam kết là khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, cần hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông báo cáo và tổng hợp các báo cáo từ các doanh nghiệp di động về tình hình thực hiện Chỉ thị 11; Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả hoặc khi có vi phạm nghiêm trọng phát sinh, báo cáo Bộ trưởng./.
Bình Minh (infonet)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top