Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020

Thứ sáu, 30/10/2020 16:10

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ.

20201030-ta1.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 (tính đến ngày 25/10) và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Phạm Anh Tuấn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Bộ TT&TT về Bộ chỉ số CCHC của các đơn vị trong Bộ. 

Theo đó, Bộ chỉ số CCHC của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra hiện nay được xây dựng dựa trên Bộ chỉ số cấp Bộ (do Bộ Nội vụ ban hành) trên cơ sở yêu cầu thực tiễn của Bộ TT&TT. Bộ chỉ số CCHC của các cục được xây dựng trên 7 lĩnh vực của CCHC và áp dụng chung cho tất cả các cục. Bộ chỉ số CCHC của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra được xây dựng dựa trên 6 lĩnh vực của CCHC (áp dụng chung) và tiêu chí đặc thù của từng đơn vị.
 
Tuy nhiên, thực tế, không phải đơn vị nào cũng phát sinh các nhiệm vụ CCHC trong năm, ví dụ như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, công bố thủ tục hành chính, tuyển dụng.
 
Vì vậy, khi đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các đơn vị thì Hội đồng thẩm định thống nhất chỉ đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần mà đơn vị có trách nhiệm thực hiện, có phát sinh nhiệm vụ trong năm, những tiêu chí không phát sinh nhiệm vụ sẽ không chấm điểm. Do vậy, điểm tối đa của các đơn vị sẽ có sự khác nhau. Chỉ số CCHC của các đơn vị được xác định bằng tỷ lệ % giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa đối với các tiêu chí có phát sinh của từng đơn vị.
 
Mặc dù vậy, cách chấm điểm này cũng chỉ tương đối. Thực tế chấm điểm những năm qua cho thấy các đơn vị có ít nhiệm vụ phát sinh lại có chỉ số CCHC cao hơn các đơn vị có nhiều nhiệm vụ phát sinh. Do vậy, có thể cân nhắc chia theo nhóm để xếp hạng các đơn vị có điểm tối đa tương đồng.
 
Bên cạnh đó, việc điều tra xã hội học được thực hiện nhằm đánh giá khách quan, nhiều chiều đối với kết quả CCHC của các đơn vị. Song thực tế cho thấy việc điều tra xã hội học còn rất hình thức, đa số lãnh đạo đơn vị (thành viên Ban Chỉ đạo) không trực tiếp đánh giá mà để chuyên viên đánh giá. Việc đánh giá cũng mang tính chủ quan, người đánh giá không có đầy đủ thông tin để đánh giá. 
 
Hiện nay, Khối Cơ quan Bộ có 3 đơn vị có thủ tục hành chính, gồm: Vụ Bưu chính, Vụ Công nghệ thông tin và Vụ Khoa học công nghệ. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính của Vụ Khoa học công nghệ có tính đặc thù, chẳng hạn: Đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ TT&TT; đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ TT&TT; Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực TT&TT. Việc thực hiện các nội dung này phải thông qua hội đồng đánh giá, có sự tham gia của các đối tượng liên quan, không chỉ thực hiện thông qua đánh giá hồ sơ. Do đó, nhiều nội dung cải cách thủ tục hành chính không phù hợp với các thủ tục hành chính của Vụ Khoa học công nghệ như: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gửi – nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Nhiều tiêu chí của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính các đơn vị đã hoàn thành 100%, đạt mục tiêu đề ra như: Tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện tử; Lãnh đạo đơn vị thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong xử lý công việc; Lãnh đạo đơn vị sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản đi... Vì vậy, Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị thay thế bằng các tiêu chí khác cho phù hợp hơn, ví dụ xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị...
 
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã làm việc nghiêm túc, đóng góp rất nhiều ý kiến về 2 nội dung được đưa ra thảo luận.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị nghiêm túc rà soát và cải cách toàn bộ công việc theo tiêu chí của Bộ Nội vụ, xem các năm trước vướng mắc gì để tập trung giải quyết các vấn đề đó trong năm 2020.
 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: CCHC tốt thì năng suất, hiệu quả lao động của đơn vị tăng lên. Các đơn vị cần nắm rõ quan điểm công việc sẽ chỉ tăng lên mà không có thêm người, theo đó, phải rà soát, sắp xếp tổ chức công việc hiệu quả. CCHC chắc chắn tốt cho đơn vị. CCHC tốt thì đơn vị tốt. Các chỉ tiêu đánh giá CCHC hoàn toàn là sát với các công việc của các đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Bộ TT&TT đã bắt tay vào triển khai rất nhiều việc từ công tác điều hành. Bộ sẽ cố gắng lọt vào top 10 trong số các Bộ ngành về xếp hạng chỉ số CCHC.
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng cũng yêu cầu: Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, nắm vững các tiêu chí chấm điểm, đôn đốc, nhắc nhở, nghiêm túc rà soát, hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Hàng quý, tổ chức họp Ban Chỉ đạo để cập nhật tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh đề dồn đến cuối năm.
 
 
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top