Bộ TT&TT phấn đấu cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 vào cuối năm 2020

Thứ bảy, 07/03/2020 09:27

Sáng ngày 6/3/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nghe Trung tâm Thông tin báo cáo về việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ ở mức độ 4 vào cuối năm 2020 theo Quyết định 166/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Tham dự có đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ công thuộc Bộ.

Tại buổi họp, đại diện Trung tâm Thông tin cho biết, theo thống kê của Trung tâm, tổng số dịch vụ công của Bộ hiện nay là 206, trong đó 118 DVC ở mức độ 2; 27 dịch vụ mức độ 3 và 61 dịch vụ mức độ 4. Tổng số DVC có phát sinh hồ sơ trong năm nhiều hơn 12 hồ sơ là 83, chiếm khoảng 40%), trong đó 41 dịch vụ mức độ 2; 14 dịch vụ mức độ 3 và 28 dịch vụ mức độ 4.

20200307-m01.jpg
 
Bộ TT&TT phấn đấu cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 vào cuối năm 2020 (Ảnh: Vân Anh)
 
Tổng số dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm nhiều hơn 30%: Dịch vụ mức độ 3 là 6/27 dịch vụ; DVC mức độ 4 là 4/61 dịch vụ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2019 của cả Bộ là 33%.
 
Cổng dịch vụ công của Bộ đang được nâng cấp đã thực hiện 2 điều kiện cần là định danh, thanh toán điện tử, còn các đơn vị phải làm các công việc về quy trình, chuẩn hoá hồ sơ. Trung tâm cũng trình bày một số vướng mắc và kiến nghị đề xuất nhằm triển khai thành công nhiệm vụ của Bộ TT&TT.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định, để thực hiện được mục tiêu Bộ trưởng giao 100% DVCTT của Bộ đạt mức độ 4 vào cuối năm 2020 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của tất cả các đơn vị liên quan, đặc biệt là vai trò đầu mối của Trung tâm Thông tin.
 
Đối với các dịch vụ công đã xây dựng trên Cổng dịch vụ công thành phần tại các đơn vị cần chuẩn hóa mã tiếp nhận hồ sơ theo Nghị định số 61/NĐ-CP và phải kết nối với LGSP của Bộ để sử dụng chung việc thanh toán điện tử, mã định danh, tích hợp với Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê xem tất cả các DVCTT mức độ 2 và mức độ 3 của Bộ hiện nay là bao nhiêu, có bao nhiêu thủ tục có thể nâng được lên mức độ 4 ngay. Không cần câu nệ hồ sơ trực tuyến phát sinh có đạt 30% theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hay không, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai theo tinh thần dịch vụ nào cần thiết cho người dân là đưa lên mức độ 4. Chúng ta phải tiếp cận theo một cách khác, cứ chủ động nâng lên DVCTT lên mức độ 4 thì mới khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng, cần quảng bá đến người sử dụng để họ biết và thực sự tham gia sử dụng. Đặc biệt, nâng cấp lên DVCTT mức độ 4 cần phải đi cùng với cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng cũng chỉ đạo, Trung tâm Thông tin làm việc cụ thể với từng đơn vị liên quan trong Bộ khảo sát thông tin, ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, đề xuất, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể vê việc triển khai tất cả DVCTT lên mức độ 4 vào cuối năm 2020. Kế hoạch này sẽ phải hoàn thành vào đầu tháng 4/2020 để đưa lên Lãnh đạo Bộ duyệt, Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Tài chính phối hợp với Trung tâm Thông tin rà soát thu phí, lệ phí và kinh phí triển khai thực hiện xây dựng, nâng cấp Cổng DVC của Bộ có thể theo hình thức thuê dịch vụ.
 
Với số lượng công việc lớn để triển khai cho được trong năm 2020, Thứ trưởng yêu cầu Cục Tin học hóa, Cục An toàn Thông tin, Cục Bưu điện Trung ương biệt phái thêm một số cán bộ cho Trung tâm để đẩy nhanh tiến độ triển khai Bộ điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Bộ; việc cung cấp DVC mức độ 4 và triển khai Bộ điện tử, liên thông nội bộ./.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top