Bộ TT&TT lựa chọn các nhiệm vụ, dự án đầu tư triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”

Thứ tư, 03/08/2011 14:33

Sáng ngày 3/8/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Thứ trưởng Trần Đức Lai đã nghe Vụ CNTT báo cáo về danh mục các nhiệm vụ, dự án đầu tư triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” giai đoạn 2011-2015. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ…

img

Theo báo cáo của Vụ CNTT, ngày 15/04/2011 Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-BTTTT về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ TT&TT triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”. Trong đó, nội dung Quyết định có việc giao nhiệm vụ, dự án đầu tư triển khai cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện. Đến nay, hầu hết các đơn vị được giao nhiệm vụ theo Quyết định 521 đã có 19 đề xuất nhiệm vụ, dự án. Vụ CNTT cũng xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về chọn lựa những dự án phù hợp với tiêu chí chung của Đề án; sự cần thiết, tính khả thi của nhiệm vụ, dự án do các đơn vị đề xuất; xem xét khả năng trùng hợp với các nhiệm vụ, dự án đã đăng ký tại các Chương trình, kế hoạch khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Tại cuộc họp, một số đơn vị đã đề xuất các dự án cần triển khai gồm: “Phát triển nguồn lực phục vụ phát triển ứng dụng CNTT và thương mại điện tử trong doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015” - Cục Ứng dụng CNTT; “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển đào tạo trực tuyến tại Việt Nam” - Vụ CNTT; “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp nhằm khuyến khích việc giảng dạy bằng Tiếng Anh trong các trường ĐH, đào tạo nhân lực bậc cao có kỹ năng sử dụng CNTT trong các ngành công nghiệp” của Vụ Tổ chức Cán bộ; “ Xây dựng đề án Tăng cường cơ sở vật chất cho các đài phát thanh truyền hình và các hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” – Viện Chiến lược TT&TT; “Triển khai nhiệm vu mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ một phần kinh phí trang bị các thiết bị thông tin số cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn” - Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; “Xây dựng phần mềm và kho dữ liệu học và thi tiếng Anh trực tuyến” - VTC… Đại diện các đơn vị có đề xuất dự án đã trình bày với các Thứ trưởng những nội dung cụ thể của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo Vụ CNTT (là đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp các nhiệm vụ và dự án từ các đơn vị đề xuất) cần phải xây dựng và đưa ra những tiêu chí chung, có nội dung cụ thể cho các dự án; xác định được những dự án phù hợp với mục tiêu của Đề án và cân nhắc để xác định nhiệm vụ của từng đơn vị…

Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng nhận định sự khó khăn khi chọn lựa các dự án từ các đơn vị do tính cần thiết và khả thi của các nhiệm vụ. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị đang đề xuất dự án lần này cũng cần phải nắm rõ được nội dung của chương trình làm việc, tiêu chí chọn lựa phù hợp với Đề án. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần rà soát để tránh trùng lắp với các nhiệm vụ và dự án khác. Vụ CNTT và các đơn vị liên quan cần chọn lựa một số dự án phù hợp để trình chính phủ trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Vụ CNTT và các đơn vị chức năng khác cũng sẽ báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng những nhiệm vụ, dự án của đơn vị mình trong việc triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT”.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top