Bộ TT&TT lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thứ tư, 25/05/2016 09:41

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại Phiếu trình số 169/Ptr-TĐKT ngày 20/5/2016 về việc triển khai các thủ tục xét đề nghị khen thưởng Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2009-2014, Vụ Thi đua- Khen thưởng phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ báo cáo tóm tắt thành tích của 4 cá nhân để lấy ý kiến nhân dân.

 
Cụ thể, 4 cá nhân bao gồm:
 
1. Ông Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại;
 
2. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;
 
3. Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;
 
4. Ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/5 đến 10/6/2016. Báo cáo thành tích và đóng góp ý kiến đăng tải tại đây.

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top