Bộ TT&TT kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và ngành Tổ chức nhà nước

Thứ sáu, 27/08/2010 15:19

Sáng ngày 27/8/2010, tại Hà Nội, Bộ TT&TT kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và ngành Tổ chức nhà nước. Đến dự có Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn, lãnh đạo đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và các cán bộ nhân viên Văn phòng và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TT&TT.

img
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BCVT&CNTT và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TT&TT cho bốn cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Chính phủ

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Văn phòng Bộ TT&TT đã đọc diễn văn kỷ niệm. Diễn văn đã ôn lại lịch sử truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và ngành Tổ chức nhà nước. Đây là hai cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng cho Chính phủ và phục vụ lãnh đạo các cấp trong bộ máy hành chính Nhà nước. Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và ngành Tổ chức nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn phòng và Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ TT&TT qua các thời kỳ là hai cơ quan có vị trí quan trọng tham mưu, tổng hợp, phục vụ lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chính sách về tổ chức bộ máy. Văn phòng và Vụ TCCB luôn giữ vững và phát huy được truyền thống đoàn kết, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới hai đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bằng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, công tác phục vụ, xây dựng và quản lý chương trình  kế hoạch công tác của Bộ; tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã phát biểu chúc mừng và đánh giá cao đóng góp của các CBCCVC văn phòng và Vụ TCCB. Thứ trưởng nhấn mạnh công tác văn phòng và TCCB có tầm quan trọng rất lớn với công tác chỉ đạo điều hành của Bộ. Thứ trưởng chỉ đạo thời gian tới, các CBCCVC văn phòng và Vụ TCCB cần nỗ lực lớn, chung sức với toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao; cần tỉnh táo đúc rút kinh nghiệm từ những thành tích trong thời gian vừa qua, ôn lại truyền thống để tự hào tiếp tục phấn đấu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn  nghiệp vụ để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Các công tác phải gắn bó mật thiết với nhiệm vụ của Bộ được đặt ra từ đầu năm và cần tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

Đại diện Văn phòng Chính phủ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ cho ông Nguyễn Trọng Phát - Chánh Văn phòng Bộ TT&TTCũng nhân dịp này đại diện Văn phòng Chính phủ đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn  phòng Chính phủ cho ông Nguyễn Trọng Phát, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, đại diện cho Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho bốn cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top