Bộ TT&TT ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam giải quyết thủ tục hành chính

Thứ tư, 19/09/2018 20:16

Ngày 19/9/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tham dự phát biểu và chứng kiến Lễ ký kết.

20180919-u200.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chứng kiến Lễ ký kết.
 
Theo nội dung hợp tác, Tổng công ty BĐVN phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
 
Bộ TT&TT và Tổng công ty BĐVN thống nhất kết nối mạng thông tin giữa Bộ và Tổng công ty BĐVN để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ TT&TT.
 
Bộ TT&TT và Tổng công ty BĐVN cũng phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ gửi nhận hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Bộ TT&TT và Tổng công ty BĐVN thống nhất nguyên tắc hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và quy định của pháp luật; mỗi bên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Bản thỏa thuận hợp tác này.
 
Cũng theo thỏa thuận hợp tác, Bộ TT&TT hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tổng công ty BĐVN triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Rà soát, công bố công khai TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Phối hợp với Tổng công ty BĐVN triển khai kết nối mạng thông tin để phục vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…
 
Tổng công ty BĐVN có trách nhiệm cung ứng dịch vụ cho Bộ TT&TT theo đúng chất lượng đã cam kết, thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đúng quy định về giải quyết TTHC…
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng hoan nghênh và đánh giá cao các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các đơn vị thuộc Tổng công ty BĐVN đã trao đổi để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác.
 
Thứ trưởng cho biết, ngay sau Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai giải quyết TTHC qua Bưu điện nghiêm túc, góp phần làm cho Bưu điện trở thành “cánh tay nối dài” của cơ quan Nhà nước đến với các tổ chức, người dân, doanh nghiệp và việc này đã có những tác động to lớn.
 
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để các TTHC được đơn giản, thuận tiện, phục vụ các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Tổng công ty BĐVN tiếp tục quan tâm đảm bảo chất lượng của việc nhận, trả kết quả TTHC.
 
Đại diện Tổng công ty BĐVN, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn phát biểu cho biết, Tổng công ty BĐVN cũng đang triển khai một ứng dụng trên smartphone kết nối Internet có thể truy nhập vào CSDL giải quyết TTHC. Người dân, tổ chức có thể thực hiện giải quyết TTHC trên ứng dụng này. BĐVN cũng sẽ tiếp tục đào tạo nhân lực, tăng cường ứng dụng CNTT tốt hơn, chất lượng dịch vụ sẽ được tăng cường.
 
Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn các đơn vị thuộc Bộ TT&TT ủng hộ kết nối CNTT của BĐVN với các đơn vị của Bộ và cải tiến các quy trình, TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ để người dân ở các xã không phải lên Trung ương, tỉnh nộp hồ sơ mà có thể đến Bưu điện xã để in, nhận hồ sơ tại Bưu điện và thực hiện gửi điện tử.
 
Cũng tại buổi Lễ, các Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Viễn thông đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện Thành phố Hà Nội./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top