Bộ TT&TT hoàn thiện xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử

Thứ năm, 12/10/2017 14:40

Ngày 12/10/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử.

12102017--Tin-hoc.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo Thứ trưởng kết quả và quá trình triển khai hoàn thiện xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự thảo Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử.
 
Theo đó, Trung tâm đã tiến hành khảo sát, xây dựng dự thảo, xin ý kiến các đơn vị liên quan, các chuyên gia nhiều lần. Đây là phiên bản đã chỉnh sửa tương đối hoàn thiện, Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan trước khi chuyển Cục Tin học hóa thẩm định theo quy định.
 
Dự thảo Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử gồm 7 chương: Chương I: Mục đích, phạm vi, áp dụng; Chương II: Hiện trạng phát triển Bộ TT&TT điện tử; Chương III: Định hướng phát triển kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Chương IV: Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin; Chương V: Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Chương VI: Kế hoạch triển khai, áp dụng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Chương VII: Tổ chức triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử.
 
Mục tiêu ban hành Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử nhằm: Làm căn cứ để lập kế hoạch, chương trình, dự án và thiết lập yêu cầu chức năng, kỹ thuật các hệ thống thông tin; Tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử; Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng CNTT, và dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao khả năng tận dụng năng lực hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu sẵn có thay vì xây dựng mới; Hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ.
 
Trung tâm Thông tin đã giải trình một số nội dung đã tiếp thu, một số điểm cần làm rõ, đại diện các đơn vị liên quan đã đưa ra các ý kiến đóng góp, sửa đổi hoàn thiện báo cáo trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao tại buổi làm việc.
 
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin trong việc triển khai xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, với khối lượng công việc lớn, kết quả đã thực hiện khả quan. “Về cơ bản, các nội dung của báo cáo đã bám sát chủ trương và tình hình thực tế của Bộ TT&TT, các đơn vị đã nhất trí ý kiến tiếp thu, giải trình của đơn vị soạn thảo, đề nghị Trung tâm Thông tin hoàn thiện báo cáo theo ý kiến trao đổi tại buổi họp, chuyển Cục Tin học hóa thẩm định theo quy định, sớm trình Bộ trưởng ban hành Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử phiên bản đầu tiên.” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm Thông tin cần lên kế hoạch triển khai áp dụng nội dung kiến trúc sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành nhằm thay đổi nhận thức của các đơn vị thuộc Bộ, giảm thiểu đầu tư chồng chéo, lãng phí, đưa ứng dụng CNTT tại Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển bền vững./.
 
 
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top