Bộ TT&TT hoàn thiện Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi

Thứ ba, 03/01/2012 15:20

Chiều ngày 3/1/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Luật Xuất bản đã có buổi làm việc về những nội dung cần sửa đổi của Luật Xuất bản. Tham dự có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn; đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản cùng các thành viên của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập.

img

Luật Xuất bản đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005. Qua 6 năm thi hành, Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hiện tại nhiều quy định trong Luật Xuất bản đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của hoạt động xuất bản trong thực tiễn. Do đó việc sửa đổi Luật Xuất bản hiện hành nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động xuất bản ở Việt Nam (gồm 3 lĩnh vực: xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm) nhằm phù hợp với điều kiện Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Theo nội dung cơ bản được Ban soạn thảo và Tổ Biên tập trình bày, Dự án Luật Xuất bản sửa đổi được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo như sau: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng đối với hoạt động xuất bản; đảm bảo tính thống nhất hệ thống pháp luật trong hoạt động xuất bản với hệ thống pháp luật chung của Việt Nam, phù hợp với các cam kết quốc tế; kế thừa và phát huy ưu điểm, tích cực của các quy định trong Luật xuất bản hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật xuất bản hiện hành; tăng cường các biện pháp, cơ chế để bảo đảm tính thống nhất, công bằng, công khai, minh bạch và tạo điều kiện để hoạt động xuất bản phát triển trong thời gian tới; đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật.
 
Quá trình xây dựng dự án Luật Xuất bản sửa đổi bao gồm: Tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 06 năm thi hành Luật Xuất bản. Hội nghị đã tiến hành, đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Xuất bản trong 06 năm qua trên nhiều phương diện và tập trung thảo luận để xuất, kiến nghị các nội dung của Luật Xuất bản cần sửa đổi; Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Xuất bản sửa đổi; Rà soát hệ thống pháp luật về hoạt động xuất bản, các luật, nghị định có liên quan đến hoạt động xuất bản; Tiến hành khảo sát thực tế về tình hình thi hành Luật Xuất bản tại một số tỉnh miền Trung và Nam Bộ; Khảo sát học tập kinh nghiệm về công tác quản lý cũng như việc xây dựng pháp luật về xuất bản tại một số nước; tổ chức 05 hội thảo chuyên đề để thảo luận, phân tích những vấn đề của Luật Xuất bản hiện hành cần phải sửa đổi; tiến hành soạn thảo dự án Luật và lấy ý kiến góp ý của nhân dân và của các Bộ, ngành hữu quan.
 
Dự kiến, Luật Xuất bản sửa đổi được giữ nguyên bố cục về các chương so với Luật Xuất bản hiện hành. Tuy nhiên số điều sẽ tăng từ 46 điều lên 49 điều.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đã cùng nhau xây dựng các nội dung cụ thể, hoàn thiện Luật Xuất bản sửa đổi để trình Chính phủ xem xét và quyết định trong thời gian sớm nhất.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top