Bộ TT&TT hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW

Thứ sáu, 05/11/2010 15:50

Sáng ngày 5/11/2010, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp Ban biên tập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW để tiếp thu ý kiến đóng góp của một số đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành hữu quan. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi họp.

img

Công tác xây dựng báo cáo được tiến hành từ tháng 5/2010. Tính đến nay đã nhận được báo cáo của 82 đơn vị có liên quan. Vụ Công nghệ thông tin là cơ quan thường trực xây dựng dự thảo Báo cáo. Dự thảo được đưa ra trưng cầu ý kiến của các đơn vị gồm bốn phần, trong đó phần cốt lõi là tổng kết những thành tựu, hạn chế, đánh giá nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước về thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2011-2020.

Dự thảo báo cáo nêu rõ chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá là chủ trương đúng đắn, sáng suốt và thiết thực. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã có những tiến bộ rõ rệt, đóng góp bước đầu cho sự nghiệp CNH-HĐH, cải cách hành chính... Công nghiệp CNTT và viễn thông đến nay đạt doanh thu hơn 13 tỷ USD (chiếm 11% GDP cả nước) thực sự trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của nền kinh tế quốc dân. Nhận thức về tầm quan trọng của CNTT được nâng cao trong xã hội. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về CNTT đã từng bước được kiện toàn. Môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT đã tương đối hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được tình hình phát triển. Cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT đạt trình độ hiện đại về công nghệ, đã được số hoá 100%, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như trong công tác chuyên môn đã từng bước đổi mới. Công nghiệp CNTT phát triển liên tục với tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao ở mức từ 20-25%. Công nghiệp CNTT đã trở thành một trong bảy ngành kinh tế của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao. Nguồn nhân lực CNTT phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Tuy đạt nhiều thành tựu quan trọng song kết quả đạt được hiện nay chưa đáp ứng được một số mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản đề ra trong Chỉ thị 58-CT/TW. CNTT vẫn chưa trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Ngoại trừ lĩnh vực viễn thông đạt mức khá, CNTT Việt Nam vẫn còn tụt hậu khá xa so với các nước tiên tiến trong khu vực, chưa đạt mục tiêu “CNTT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Việc ứng dụng CNTT chưa có tác dụng đổi mới hẳn lề lối làm việc, chưa tạo được thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Thị trường công nghiệp CNTT còn nhỏ. Năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chưa theo kịp tình hình phát triển. Đầu tư cho ứng dụng CNTT còn ít...

Tại buổi họp sáng nay, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến góp ý cho bản dự thảo báo cáo. Theo đó, báo cáo nên tăng số lượng phụ lục về: nội dung chỉ thị 58-CT/TW, các kết quả chi tiết, các văn bản pháp lý đang còn hiệu lực. Đề nghị bổ sung thêm chỉ số đánh giá của các tập đoàn quốc tế, số liệu về kết quả tiếp cận CNTT; số liệu về đội ngũ giảng dạy trong các trường có đào tạo CNTT, số liệu về nguồn nhân lực quản lý trong lĩnh vực CNTT, số liệu về đội ngũ công nhân CNTT, số liệu về ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Chính phủ và toàn xã hội (hiện nay số liệu còn đang nghiêng về phía doanh nghiệp); nên cân nhắc xây dựng một số văn bản hướng dẫn triển khai tiếp Chỉ thị 58-CT/TW hay đề xuất ban hành Chỉ thị mới...

Sau buổi họp hôm nay, báo cáo sẽ được hoàn thiện và tiếp tục được gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top