Bộ TT&TT gửi Công điện đến các đơn vị, các Sở TT&TT và doanh nghiệp BCVT về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Thứ tư, 15/09/2021 11:34

Để chủ động ứng phó thiên tai nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, bão và mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng như đã xảy ra tại khu vực miền Trung nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

chutich520201030102534-2020110111017.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo nội dung Công điện:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành cần tập trung: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. Đặc biệt là tại những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa việc việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Triển khai các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai khác nhau. Đặc biệt chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn, ngập lụt kéo dài nhiều ngày... Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức nghiêm chế độ trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2021. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉđạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của  Bộ TT&TT theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng triển khai thực hiện pháp luật về PCTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:

Triển khai cácphương án đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn phù hợp với tình hình thực tế của thiên tai và dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu về đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên taicủa các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tại địa phương; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai.

Tiếp tục thực hiện chủ trương ngầm hoá mạng ngoại vi; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên toàn quốc. Lập danh sách các trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV gửi Sở TT&TT để lên phương án chuyển vùng dịch vụ khi có thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác ứng phó thiên  tai; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai. Sẵn sàng các phương án sử dụng chung hạ tầng khi có thiên tai.Sẵn sàng tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong vùng dự kiến chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức ứng cứu, khôi phục thông tin do thiên tai gây ra, các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cán bộ, nhân viên tại hiện trường và trang thiết bị kèm theo.

Tiếp tục rà soát, lập danh sách các xã chưa có trạm thu phát sóngkiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV của doanh nghiệp trên toàn quốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2021.

Báo cáo Bộ TT&TT danh sách và kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 25/9/2021.Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức thực hiện mục tiêu trong năm 2021 mỗi xã có ít nhất 01 trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch, bảo hộ an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ ứng cứu thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc ngoài hiện trường.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Cục Viễn thông, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tham gia đầy đủ công tác họp báo về ứng phó với thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức. Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai để báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT; Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ TT&TT chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó khi có thiên tai xảy ra; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu từ Chính phủ, BCĐ TW về PCTT,UBQG TKCN; Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kiên cố hóa hạ tầng trạm thu phát sóng chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên phạm vi toàn quốc. Lập danh sách trạm kiên cố, gửi Cục Thông tin cơ sở để chỉ đạo triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên đó.

Cục Bưu điện Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin và tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai; quản lý, điều hành, khai thác xe thông tin chuyên dùng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT khi có yêu cầu; Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT khi có yêu cầu tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai đến các tỉnh, thành phố; Chủ trì tổ chức và phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý, khai thác, vận hành các trang thiết bị của mạng thông tin chuyên dùng (đặc biệt là các thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmarsat) đảm bảo sẵn sàng phục vụ...

Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài phát thanh, truyền hình tại Trung ương và các địa phương; Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực ứng phó thiên tai đối với các cấp chính quyền và người dân; Ưu tiên phát ngay các bản tin cảnh báo về thiên tai khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT...

Cục Tần số Vô tuyến điện: Xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ ứng phó thiên tai và hệ thống thông tin an toànTKCN; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện thuộc đối tượng phải cấp phép tần số theo quy định, tiếp tục cập nhật về cơ sở dữ liệu cấp phép tàu thuyền để thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT; Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải và Công ty TNHH MTV Thông tin, Điện tử Hàng hải Việt Nam rà soát, chia sẻ thông tin về tàu cá, phương tiện hoạt động trên biển và tần số vô tuyến điện đã cấp để phục vụ công tác ứng phó thiên tai; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

Cục Thông tin cơ sở: Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ sở truyền thanh-truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa  bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đông về PCTT&TKCN đến người dân; tuyên truyền nội dung của Đề án "Nâng cao nhận thức cộng động và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" được phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí TT&TT: Chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ứng phó thiên tai. Kịp thời đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng phó thiên tai của BCH PCTT&TKCN Bộ TT&TT; Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về ứng phó thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai, đặc biệt là trong lĩnh vực TT&TT.

Tại Công điện này, Bộ TT&TT cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TT&TT đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo công điện này./. 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top