Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước và triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”

Thứ hai, 09/05/2011 10:33

Sáng ngày 4/4/2011, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước và triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”. Tham dự hội nghị có, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng và Lãnh đạo đại diện các đơn vị thuộc Bộ ở điểm cầu 18 Nguyễn Du và cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và 63 Sở TT&TT thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại các địa phương.

img

 Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án “ Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” của thường trực Ban chỉ đạo Đề án, Vụ trưởng Vụ CNTT Nguyễn Trọng Đường. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 phê duyệt Đề án “Đưa Việt nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành các công việc: Tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai Đề án (phối hợp với việc tổng kết chỉ thị 58 của Bộ Chính Trị) vào ngày 03/12/2010; tổ chức 2 cuộc họp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT về định hướng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, cụ thể: Ban Chỉ đạo sẽ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc triển khai Đề án trên toàn quốc; Bộ TT&TT là cơ quan thường trực triển khai Đề án; Vụ CNTT – Văn phòng Ban Chỉ đạo là cơ quan đầu mối, điều phối triển khai Đề án; gửi công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ sở đào tạo về CNTT đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để triển khai Đề án; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn tổ chức 4 cuộc hội nghị để xin ý kiến về việc triển khai thực hiện Đề án, bao gồm: Hội nghị “Các doanh nghiệp CNTT-TT Việt Nam với nhiệm vụ triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; hội nghị “Các cơ sở đào tạo CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”; hội ghị “Gặp gỡ các đối tác nước ngoài về Đề án; hội nghị Giao ban quản lý nhà nước quý I/2011 và triển khai Đề án. Hiện tại, Vụ CNTT cũng đang soạn thảo văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” giai đoạn 2011-2015 tại địa phương.

Thông qua báo cáo công tác về hoạt động của ngành TT&TT trong quý I/2011 hội nghị cũng đã nhìn thấy được sự nỗ lực của toàn ngành trong những tháng đầu năm 2011. Năm nay, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và triển khai kế hoạch 05 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015), năm diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ngay từ đầu năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường chất lượng công tác QLNN về báo chí, định hướng hoạt động báo chí tuyên truyền cho các sự kiện trọng điểm; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản QPPL của Ngành; ban hành nhiều văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Để triển khai tốt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Bộ đã tổ chức 3 Hội nghị để triển khai thực hiện Đề án. Cụ thể hóa kế hoạch phát triển thông tin truyền thông vào Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính về Đề án thí điểm cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính của Bộ. Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Ban hành Chương trình hành độngcủa Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện 2 Nghị quyết trên của Chính phủ. Chỉ đạocác doanh nghiệp triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, tăng cường sử dụng hàng hóa trong nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cùng chia sẻ với Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ và chính quyền các cấp về bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động thông tin báo chí đã giữ đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; Chỉ đạo báo chí tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Phát hành 2 cuốn sách ảnh phục vụ Đại hội: “Ký ức về những ngày độc lập đầu tiên 1945-1946” và “Hồ Chí Minh người mang lại ánh sáng”; Phản ánh tốt các hoạt động của đất nước trong những ngày Tết Nguyên đán; Công tác quản lý xuất bản, in, phát hành tiếp tục được tăng cường, chấn chỉnh và ngăn chặn có hiệu quả việc in lậu. Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại: Tiến độ triển khai công việc của các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ vẫn còn chậm; việc thực hiện các ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ còn chưa nghiêm túc và đúng tiến độ yêu cầu; Đời sống cán bộ công nhân viên chức của Ngành vẫn còn gặp khó khăn, thu nhập thấp, giá cả sinh hoạt không ổn định do ảnh hưởng của lạm phát.

Trong định hướng công tác quý II/2011, Bộ TT&TT xác định những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; tập trung làm tốt công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới; Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN ở địa phương; khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo đà phát triển cho 6 tháng cuối năm; triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 322/CTHĐ-BTTTT ngày 08/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 đề án xây dựng văn bản QPPL, trong đó có 6 đề án tập trung vào tháng 6/2011; Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện các đề án đã trình và chuyển tiếp giữa năm 2010-2011; Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tuyên truyền về Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Xuất bản, công bố và phát hành Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2011 và triển khai xây dựng "Báo cáo về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT- TT Việt Nam 2010"…

img

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các Sở TT&TT đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng nhằm sớm thực hiện Đề án “ Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT”. Đồng thời cũng có những kiến nghị đề xuất với Bộ, mong muốn tăng cường nguồn nhân lực về CNTT cho địa phương, xây dựng các khu công nghiệp CNTT, hỗ trợ cho việc xây dựng các sàn giao dịch thương mại điện tử…

Trong phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã điểm một số thông tin về kinh tế - xã hội được nêu trong phiên họp của Chính phủ. Trong quý I/2011 nền kinh tế đất nước đã cải thiện được nhiều nhưng sự phục hội còn chậm. Bên cạnh đó, khí hậu không thuận lợi đã ảnh hưởng tới sản xuất của người dân và các ngành kinh tế khác. Bộ trưởng cũng đã đánh giá kết quả công tác của Bộ trong những tháng đầu năm là tốt. Bộ đã thực hiện được các nhiệm vụ lớn đó là: Đề án “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT” và “Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở”; tích cực triển khai hàng loạt bộ máy tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…Trong quý II/2011, Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau: tập trung triển khai các nghị quyết, chính sách chủ trương của nhà nước; tích cực kiện toàn bộ máy lãnh đạo của các đơn vị; tổ chức một số buổi làm việc có tính định hướng; làm tốt công tác đối ngoại; làm tốt công tác tuyên truyền; xử lý nghiêm mọi sai phạm đưa tin không chính xác. Về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT”, Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cần xác định đối tượng thực hiện Đề án (Các doanh nghiệp, trường đào tạo và các địa phương); định hướng chủ trương và các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top