Bộ TT&TT giao ban quản lý Nhà nước tháng 10

Thứ năm, 05/11/2015 17:37

Chiều ngày 5/11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 10/2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tại các điểm cầu TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác tháng 10/2015 cho biết, trong tháng qua, Bộ đã xây dựng, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; trình 01 đề án; hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thông tin mạng theo ý kiến của các ủy ban Quốc hội; bảo vệ Luật Báo chí (sửa đổi) trước Quốc hội. Bộ đã ban hành 03 thông tư; quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 03 đơn vị và Quy chế làm việc của Bộ TT&TT; Bảo vệ kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch cung ứng dịch vụ công và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 lĩnh vực TT&TT; Tiếp tục tập trung chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc giữ lại các bệnh viện đa khoa, điều dưỡng Bưu điện.
 
Bộ đã chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ XII, khóa XI, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước; Làm việc với nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước về việc triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025; Tổ chức Lễ Tổng kết Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” giai đoạn 2013-2015; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề cần tháo gỡ và sắp xếp, chuyển đổi, tái cơ cấu các nhà xuất bản; Triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến trúc Chính phủ điện tử cho các bộ, ngành; Diễn tập ứng cứu sự cố ASEAN CERT 2015; Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45; Khánh thành dự án Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Quảng Bình; Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương XII và kết quả Đại hội Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Chuyển giao Công đoàn Bộ TT&TT về Công đoàn TT&TT Việt Nam; Ban hành kế hoạch hành động của Bộ TT&TT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Tăng cường làm việc với lãnh đạo các cơ quan quản lý về lĩnh vực TT&TT các nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư; tổ chức Hội thảo quốc tế về giải quyết khiếu nại, tranh chấp về tên miền và sở hữu trí tuệ. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và người lao động của một số đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ đã được Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hàng Bài ghi nhận và cảm ơn về sự nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ nhân dân trong hoạn nạn...
 
Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng Internet làm phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong khi nhiều trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước đang tồn tại lỗ hổng an ninh mạng và thường xuyên bị tấn công. Một vài trang thông tin điện tử cung cấp các sản phẩm dịch vụ chưa có bản quyền và trò chơi điện tử trực tuyến chưa được cấp phép đã bị xử phạt nghiêm. Một số nhà sách kinh doanh nhiều xuất bản xuất bản phẩm không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Một số cơ quan báo chí và nhà báo có nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí và không đủ điều kiện hoạt động bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thẻ nhà báo.
 
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng công ty VTC đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 10 và từ đầu năm tới nay, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung. Lãnh đạo các cục, vụ chức năng thuộc Bộ đã phát biểu trả lời những thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp. 
 
Liên quan đến việc dừng phát sóng truyền hình tương tại tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam từ ngày 1/11/2015, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện tiếp tục theo dõi phản ứng từ phía người dân Đà Nẵng, cũng như phối hợp với Sở TT&TT Đà Nẵng để sớm có báo cáo sơ bộ về việc tắt sóng có phát sinh vấn đề gì hay không, từ đó chuẩn bị cho việc tắt sóng mềm tại 4 thành phố lớn thuộc Giai đoạn 1 là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Bình Dương. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục Tần số tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo đề án Số hóa truyền hình vào đầu tháng 12 để thống nhất cách thức triển khai tắt sóng mềm, kiểm tra mức độ phủ sóng số tại 4 thành phố lớn.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo vệ tốt Luật Báo chí (sửa đổi) trước Quốc hội; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thông tin mạng ngay khi Quốc hội thông qua; Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án trong Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2015 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT; Thực hiện triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XIII; Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; Tăng cường chỉ đạo thông tin, tuyên truyền các kết quả, thành tựu đã đạt được, tạo khí thế, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Thông tin đầy đủ về các vấn đề được dư luận quan tâm; Phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý việc lợi dụng tự do dân chủ thông tin, tuyên truyền xuyên tạc gây phương hại uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân; Tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm về báo chí; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững; Phối hợp với cơ quan chủ quản nhà xuất bản tiến hành sắp xếp, chuyển đổi, tái cơ cấu các nhà xuất bản; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi và xử lý xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in; Tập trung triển khai Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020; Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường sử dụng văn bản điện tử và triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Hướng dẫn, đôn đốc triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh; Triển khai chính sách, cơ chế quản lý và hỗ trợ đối với việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích về phát hành báo chí; Chuẩn bị tổ chức Triển lãm tem bưu chính quốc gia VIETSTAMPEX 2015.
 
Bộ trưởng cũng chỉ đạo: Khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; bảo vệ tốt các chương trình mục tiêu của Ngành giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016, giai đoạn 2016-2020; Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN lần thứ 15; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015; kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh.../.

 

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top