Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước quý III/2012

Thứ ba, 16/10/2012 14:57

Sáng ngày 17/10/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý III/2012. Hội nghị đã đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2012. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì hội nghị, tham dự có các Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ ở điểm cầu 18 Nguyễn Du và cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh thông qua cầu truyền hình trực tuyến.

img

Toàn cảnh hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT quý III/2012.

Theo báo cáo, trong Quý III, Bộ đã chỉ đạo và định hướng các cơ quan đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện được nhiều công việc và đạt những kết quả như sau: Bộ đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện dự án Luật Xuất bản, trong đó chú trọng nội dung xuất bản điện tử; triển khai xây dựng Luật An toàn thông tin số; Hoàn thành việc xây dựng Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập; Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT; Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 và các hội nghị, hội thảo trọng tâm của Ngành; Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XI), đặc biệt là việc tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và những vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Bộ đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giới thiệu nhiều cuốn sách, thông tin tư liệu quý phục vụ cho công tác tuyên truyền; Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Xuất bản - in - phát hành; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống xã hội; tuyên truyền, phối hợp với các cấp, các ngành trong cả nước đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Hoàn thành việc xây dựng và bảo vệ kế hoạch phát triển, dự toán thu chi ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2015; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và tiếp tục triển khai việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình sâu rộng trong toàn thể các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.
 
Đặc biệt, Trong quý III, Lãnh đạo Bộ đã đến thăm và làm việc với 16 Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trong cả nước để chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động của Ngành; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn. Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố; Hoàn thành công tác điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2012 tại 15 tỉnh, thành phố; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích tại 13 tỉnh, thành phố. Thành lập và Tổ chức hai phiên họp Tổ công tác liên ngành triển khai xây dựng Đề án điểm Bưu điện-Văn hóa xã; khảo sát hiện trạng, các điều kiện để triển khai dự án sử dụng máy tính và truy cập Interrnet công cộng tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã ở một số tỉnh, thành phố; Kiểm tra công tác triển khai phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và công tác tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ này của các doanh nghiệp viễn thông.

Về phương hướng công tác quý IV/2012, Bộ xác định tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuê bao di động trả trước và các hoạt động khuyến mại nhằm phát triển thị trường viễn thông bền vững, lành mạnh. Đẩy mạnh triển khai Chương trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống internet và tên miền “.vn”; Hoàn thiện Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; Tiếp tục tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các Sở TTTT triển khai tốt các đề án lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015; Chương trình số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Hướng dẫn và chỉ đạo các Sở TTTT tiến hành thanh tra diện rộng các đài phát thanh truyền hình...

Cũng tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ đã phát biểu ý kiến và đưa ra một số kiến nghị với Bộ. Trong đó đáng chú ý là vấn đề phân chia lại băng tần 900MHz. Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Quang Hoan – Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, việc phân chia lại tần số liên quan đến bài toán các mạng phải tái sử dụng tần số, đảm bảo yếu tố tránh nhiễu đồng kênh và kênh lân cận. Ông Hoan cho biết, trong thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố hiện tượng can nhiễu từ điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0 gây ảnh hưởng đến chất lượng 3G của các mạng di động đang bùng phát, đặc biệt tại Đà Nẵng và Huế. Nguyên nhân của tình trạng này là do kiều bào Việt Nam sinh sống ở Mỹ, Canada về thăm quê và đưa điện thoại kéo dài về gây nên nguồn nhiễu từ những thiết bị này. Cục trưởng đề nghị Bộ TT&TT sớm xây dựng chính sách quản lý để hạn chế việc sử dụng thiết bị này…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần khắc phục những tồn tại trong Quý III và có những định hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý IV/2012. Về phương hướng hoạt động trong quý IV, Bộ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường tuyên truyền tới toàn đảng, toàn dân về kết quả hội nghị trung ương 6 (khóa XI) và kết quả thực hiện kiểm điểm nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng ở các cơ quan, đơn vị; Rà soát, kiện toàn lại bộ máy chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT; Tiếp tục xây dựng kiện toàn bộ máy chức năng để chuẩn bị cho Hội nghị quốc gia về CNTT trong thời gian sắp tới; Triển khai xây dựng ngày truyền thống và phòng truyền thống của Bộ TT&TT; Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT; Chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ TTTT...

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top