Bộ TT&TT giao ban quản lý Nhà nước quý III năm 2010

Thứ hai, 04/10/2010 16:13

Sáng 04/10/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức giao ban quản lý Nhà nước quý III năm 2010. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan đại diện của Bộ tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (thông qua cầu truyền hình).

img

Hội nghị đã nghe lãnh đạo các đơn vị như Cục Xuất bản, Cục Báo chí, Văn phòng, Cục Ứng dụng CNTT… báo cáo kết quả triển khai công tác tại đơn vị trong quý III/2010. Quý III/2010 Bộ và các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc theo Quyết định 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá tổng kết Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình giai đoạn 2011-2015; ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 đề án và xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thì hành một số điều của Luật Viễn thông và quy chế Quản lý trò chơi trực tuyến. Hiện tại, để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Bộ đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng các văn bản QPPL cho hoạt động thông tin và tuyên truyền. Nhìn chung, các đơn vị đang gấp rút hoàn thành kế hoạch những tháng cuối năm 2010.

Các Thứ trưởng cũng đã thông báo kết quả hoạt động và chỉ đạo lĩnh vực được phân công phụ trách. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng chuẩn bị và tổ chức tốt các cuộc làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT với các địa phương. Tổ chức các buổi tham quan ngoài nước, làm việc, tọa đàm với các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công nghiệp CNTT phát triển. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của Bộ, đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã thông báo kết quả tham dự hội nghị Bộ trưởng ASEAN, thông qua hội nghị này tạo điều kiện tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Thứ trưởng cũng chỉ đạo cho Vụ Tổ chức cán bộ xem xét lại kế hoạch tuyển sinh, đào tạo các trường trực thuộc Bộ, hoàn thiện trụ sở mới 18 Nguyễn Du…Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, sau khi phối hợp làm việc với Bộ Công an, Bộ đã tổ chức tổng kết kết quả 2 năm sau khi triển khai Đề án quản lý thuê bao di động trả trước. Thứ trưởng sẽ tiếp tục chỉ đạo Vụ Viễn thông, Viện Chiến lược chương trình hoạt động về viễn thông, internet quốc gia.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ. Thời gian qua do khí hậu diễn biến phức tạp, nguy cơ thiếu nước, thiếu điện đã gây không ít khó khăn cho người dân, cho sản xuất và các hoạt động kinh tế khác. Bộ trưởng cũng đã điểm qua những kết quả mà Bộ TT&TT đã đạt được trong quý III/2010. Trong quý III/2010,  Bộ đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản QPPL của Ngành, ban hành nhiều văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và tuyên truyền; Lãnh đạo Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ đi thực tế 63 tỉnh thành/phố tổng hợp các vấn đề kiến nghị, chính sách để thực hiện kế hoạch họat động trong năm tới; tích cực, chủ động xử lý các vấn đề xã hội quan tâm như Game online, thuê bao di động trả trước; Việt Nam lần đầu tiên được giải nhất viết thư quốc tế UPU tạo dấu ấn tốt hơn với thế giới... Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ một số đề án mang tính đột phá như: đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,  đề án thí điểm cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính của Bộ TT&TT đã có ý kiến kết luận. Hoạt động thông tin báo chí đã giữ đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đất nước các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo báo chí tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước như Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9, Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, cụ thể là: Công tác báo chí, đặc biệt là báo ngành có tiến bộ nhưng còn chậm. Bộ trưởng chỉ đạo thông tin cần đầy đủ và khách quan hơn với mục tiêu là: Trung thực – Chuyên nghiệp – Hướng thiện…

Trong quý IV/2010, Bộ trưởng chỉ đạo đây là quý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn nước rút hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm 2010, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết Đại hội Đảng X. Trên cơ sở đó, Bộ và các đơn vị chức năng cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng các đề án, dự án, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, triển khai các Luật Bưu chính, Viễn thông, Tần số VTĐ; Tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 3 đề án lớn sau khi được Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội phê duyệt. Triển khai xây dựng 2 đề án quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của Ngành: Đề án quản lý đại lý internet, Game online và Đề án quản lý thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác; Triển khai các bước công bố số liệu điều tra, thống kê điện thoại, internet và thiết bị nghe nhìn toàn quốc; Chuẩn bị tốt để bảo vệ thành công Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển…

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top