Bộ TTTT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gắn liền ứng dụng CNTT với nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ hai, 13/04/2015 15:13

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các cơ quan này rà soát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng CNTT.

img

Ảnh minh họa

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương cũng cần đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, bao gồm dịch vụ hành chính công, năng suất, hiệu quả lao động, đổi mới tổ chức, lao động.
 
Công văn cũng nêu, trong quá trình triển khai đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT và hiệu quả ứng dụng CNTT tại Bộ, ngành, địa phương mình, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề nghị Bộ, ngành, địa phương có công văn văn phản ánh gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý.
 
Công văn kiến nghị, đề xuất (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 20/4/2015.
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top