Bộ TT&TT đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ sáu, 19/03/2021 14:45

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Bộ TT&TT đã thành lập Tổ Công tác và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ công tác của Bộ triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021(Quyết định số 107/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2021). Theo đó, Tổ công tác đã phân công nhiệm vụ các Tổ viên thuộc 02 Tổ nêu trên trong việc (1) triển khai Tổng điều tra tại Bộ TT&TT và (2) phục vụ Tổng điều tra theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT (Công văn số 515/BTTTT-KHTC ngày 25/02/2021).

20210315-l00.jpg

Ảnh trụ sở Bộ TT&TT

Về triển khai tại Bộ TT&TT: Đã hoàn thành rà soát, cập nhật Bảng kê danh sách đơn vị thuộc Bộ thực hiện Tổng điều tra (Bảng kê HC 03.1) và đã gửi Ban Chỉ đạo trung ương (Công văn số 707/BTTTT-KHTC ngày 12/3/2021). Đã lấy tệp phiếu excel mẫu và tài liệu hướng dẫn điền phiếu do Ban Chỉ đạo TW cung cấp, gửi các đơn vị thuộc Bộ để chuẩn bị thực hiện. Đã tiếp nhận tài khoản quản trị hệ thống của Ban chỉ đạo TW để tạo tài khoản cho từng đơn vị đăng nhập hệ thống để điền web_form. Hiện nay phần tạo tài khoản, phân quyền cho đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT - Tổ Giúp việc đã nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và biết cách làm. Phần tạo tài khoản cho các các đơn vị hành chính thuộc Bộ hiện Bộ Nội vụ đã cấp quyền cho tài khoản quản trị giao cho Bộ. Tổ Giúp việc đã phân công tổ viên thuộc Cục Tin học hóa nghiên cứu để nắm được cách vận hành. Dự kiến tuần tới sẽ trình văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị để thực hiện (nhập tin web_form).

Để hỗ trợ cho các đơn vị triển khai được thuận lợi, đảm bảo thông tin chuẩn xác khi đơn vị nhập web_form, Tổ Giúp việc đã sưu tập mẫu phiếu (bản excel) do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp, tùy chỉnh cho phù hợp hơn với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, và gửi đến các đ/c Tổ viên và người phụ trách kế toán tài chính của các đơn vị sẽ thực hiện phiếu nghiên cứu nắm biết thông tin cụ thể cần điền, cách điền, khối lượng công việc sẽ thực hiện. Dự kiến các đơn vị sẽ điền số liệu trên tệp excel trước, rà soát, hoàn thiện đảm bảo chuẩn xác rồi mới điền số liệu trên web_form. Số liệu điền web_form là số liệu trên tệp excel tương ứng đã hoàn thiện.

Về triển khai phục vụ Tổng điều tra (tuyên truyền, đảm bảo kết nối Internet, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu): Vụ đã phối với với các đơn vị Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Cục Báo chí, Cục ATTT tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai. Cuộc họp triển khai cụ thể đã tổ chức ngày 24/02/2021.

Về ATTT: Cục ATTT đã hỗ trợ đánh giá kỹ thuật hệ thống CNTT trước khi vận hành. Qua đó phát hiện, thông báo cho bên phía Tổng cục Thống kê (TCTK) các lỗ hổng an toàn thông tin, đồng thời đã khuyến nghị xử lý. Đã cử 02 cán bộ tham gia Tổ công tác hỗn hợp ứng phó (ông Trần Nguyên Chung và ông Nguyễn Thánh Chương). Từ khi bắt đầu vận hành đến nay, chưa phát sinh sự cố nghiêm trọng nào. Về gửi email thông báo số tài khoản mật khẩu cho các đơn vị điều tra: TCTK đã phối hợp với một đơn vị bên ngoài thực hiện (theo cách làm thống nhất với phía Cục ATTT). Đến nay TCTK đã đã gửi rất nhiều email đến các đơn vị điều tra (từ 1 địa chỉ gửi đi) và địa chỉ gửi đi này không bị hệ thống (trong nước và nước ngoài) xếp vào danh sách địa chỉ SPAM (sẽ bị chặn).

Về Đảm bảo thông tin liên lạc, đường truyền, nhắn tin SMS tuyên truyền Tổng điều tra. Cục Viễn thông đã chủ trì điều phối các DN thông tin di động thực hiện (Cục đã có CV 946/CVT-TNVT ngày 03/2/2021 gửi các DN triển khai). Đến nay việc nhắn tin SMS (đợt 1) đã thực hiện đúng theo phương án.

Về tuyên truyền: Cục Báo chí đã phối hợp hướng dẫn để Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra (đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) có phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí giữa Ban Tuyên giáo và Bộ TT&TT và phát hành thông cáo báo chí. Việc tuyên truyền (đợt 1) đã thực hiện ở cả các đài, báo ở Trung ương và hệ thống thông tin cơ sở. Đồng thời, Trung tâm Thông tin (Bộ TT&TT) đã mở chuyên mục tuyên truyền trên Cổng TTĐT của Bộ Mic.gov.vn (kết nối và đồng bộ với nội dung tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Trung ương).

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top