Bộ TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số vùng nông thôn, miền núi

Thứ tư, 30/08/2023 09:34

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, Bộ TT&TT xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là đưa người dân ở vùng nông thôn và miền núi lên môi trường số hay hỗ trợ phát triển các nền tảng số cho người dân sử dụng.

Để người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể lên môi trường số, sử dụng nền tảng số, việc quan trọng và ưu tiên là phát triển nhân lực sử dụng, tức là trang bị, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các trang thiết bị số, ứng dụng số cho đồng bào hơn là phát triển nhân lực làm về công nghệ thông tin.

Hai giải pháp đồng bộ đưa người dân lên môi trường số

Với cách tiếp cận này, trong năm 2022, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT đã thực hiện hai giải pháp đồng bộ để đưa người dân lên môi trường số là: đào tạo, phát triển kỹ năng số cho cán bộ công chức cấp xã thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà và thiết lập mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (mỗi thôn bản, xã/phường có một Tổ công nghệ số cộng đồng).

20230918-pg3.jpg

Ảnh minh hoạ

Bộ TT&TT đã triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) do Bộ TT&TT xây dựng. Đến hết năm 2022, đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho 204.397 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương; bồi dưỡng, tập huấn cho 255.545 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; phổ cập kỹ năng số cho người dân đạt trên 17,4 triệu lượt truy cập. Tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành khóa học, cả trực tuyến và trực tiếp là 27.855, vượt chỉ tiêu 10.000 cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đặt ra.

Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Tổ Công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Tính đến ngày 15/02/2023, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng. 48/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thành lập 100% đến cấp xã. Số Tổ Công nghệ số cộng đồng đã được thành lập: 69.345 tổ. Số người tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng: 323.802 thành viên.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Đảng, Nhà nước./.

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top