Bộ TT&TT công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010

Thứ hai, 03/10/2011 15:47

Chiều ngày 03/10/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010. Tham dự Hội nghị có ông Lê Hoàng Quân, Phó Tổng kiểm toán nhà nước Việt Nam; ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thanh Liêm, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II; ông Trần Xuân Trung, Phó Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II- Trưởng đoàn Kiểm toán tại Bộ TT&TT; cùng các thành viên Đoàn Kiểm toán nhà nước tham gia kiểm toán tại Bộ TT&TT và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img

Quyết định số 1545/QĐ-KTNN ngày 30/09/2011 về Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của Bộ TT&TT có mục tiêu: Xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

Nội dung kiểm toán tại Bộ TT&TT là: kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; kiểm toán việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản; kiểm toán việc quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán nhà nước. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/09/2011. Thời gian kiểm toán 57 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán (ngày 03/10/2011) tại các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã có ý kiến để thống nhất về thời gian và các nội dung, cơ chế chính sách để việc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 tại Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị cung cấp cho Đoàn kiểm toán làm việc có hiệu quả hơn tại Bộ TT&TT. 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top