Bộ TT&TT công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Thứ năm, 28/06/2018 18:06

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và chủ trì Hội nghị.

20182806-tq1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ đã Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo Quyết định số 937 đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành ngày 19/6/2018.
 
Trong đó, Chỉ số CCHC tổng hợp chia làm 2 nhóm xếp hạng: Nhóm 1 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục trực thuộc Bộ, đứng đầu là Cục Tần số Vô tuyến điện với chỉ số CCHC là 86,7%, tiếp đến là Cục Tin học Hóa với chỉ số CCHC 85,28% ( tăng 4,54% so với năm 2016) và đơn vị có điểm số tăng đáng kể nhất là Cục Bưu điện Trung ương với chỉ số CCHC 84,7% ( tăng 10,78% so với năm 2016, và dịch chuyển vị trí xếp hàng từ thứ 5 lên thứ 3).
 
STT
Tên đơn vị
Điểm tự đánh giá
Điểm điều tra XHH
Chỉ số CCHC  (%)
Điểm tối đa
Điểm thẩm định
Điểm tối đa
Điểm điều tra XHH
1
Cục Tần số Vô tuyến điện
75.00
66.50
20.00
15.86
86.70
2
Cục Tin học hóa
71.00
62.75
20.00
14.85
85.28
3
Cục Bưu điện Trung ương
51.00
45.00
15.00
10.90
84.70
4
Cục Xuất bản, In và Phát hành
72.00
57.50
19.00
13.16
77.65
5
Cục Thông tin đối ngoại
66.00
52.50
20.00
13.99
77.31
6
Cục Viễn thông
78.00
60.50
20.00
14.74
76.78
7
Cục Báo chí
72.00
49.75
20.00
13.77
69.04
8
Cục Phát thanh, Truyền hình và TTĐT
77.00
51.00
20.00
14.13
67.15
9
Cục An toàn thông tin
75.00
47.50
20.00
14.21
64.96
 
Bảng 1: Chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục trực thuộc Bộ
 
Nhóm 2 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các đơn vị khối cơ quan Bộ, đứng đầu là Vụ Kế hoạch – Tài chính với chỉ số CCHC là 88,39%, tiếp đến lần lượt là Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ Thông tin, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.
 
STT
Tên đơn vị
Điểm tự đánh giá
Điểm điều tra XHH
Chỉ số  CCHC
(%)
Điểm tối đa
Điểm thẩm định
Điểm tối đa
Điểm điều tra XHH
1
Vụ Kế hoạch - Tài chính
69.00
63.00
28.00
24.16
89.86
2
Vụ Tổ chức Cán bộ
69.00
62.50
28.00
24.60
89.79
3
Vụ Bưu chính
65.00
58.00
28.00
24.47
88.67
4
Vụ Khoa học và Công nghệ
69.00
61.50
28.00
24.39
88.55
5
Thanh tra Bộ
69.00
61.50
28.00
24.27
88.42
6
Văn phòng Bộ
58.00
50.00
22.00
19.67
87.09
7
Vụ Thi đua - Khen thưởng
65.00
56.00
28.00
24.34
86.39
8
Vụ Quản lý doanh nghiệp
65.00
56.00
28.00
23.12
85.07
9
Vụ Công nghệ thông tin
65.00
53.25
28.00
24.13
83.20
10
Vụ Pháp chế
69.00
56.00
28.00
24.31
82.79
11
Vụ Hợp tác Quốc tế
58.00
42.00
22.00
19.29
76.62
 
Bảng 2: Chỉ số CCHC tổng hợp các đơn vị Khối cơ quan Bộ
 
Bên cạnh chỉ số CCHC tổng hợp, bộ chỉ số còn xếp hạng chỉ số các lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính; Hiện đại hóa hành chính. Ngoài ra còn có cả chỉ số tiêu chí đặc thù đơn vị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ số CCHC. Theo kết quả Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương vừa được Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu và công bố mới đây, Bộ TT&TT xếp hạng Nhì trên 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ tham gia xếp hạng (chỉ sau Ngân hàng Nhà nước).
 
"Kết quả này là sự nỗ lực chung từ Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, đặc biệt là từ sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tuy nhiên, khoảng cách điểm của Bộ TT&TT với Ngân hàng Nhà nước còn khá xa", Thứ trưởng nói.
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, 2 năm gần đây, Bộ TT&TT đã nghiên cứu, vận dụng PAR Index để có bộ chỉ số với các tiêu chí, tiêu chí thành phần cho riêng các cơ quan thuộc Bộ. Năm 2016 chỉ đánh giá, công bố chỉ số CCHC cho các Cục thuộc Bộ, năm 2017 thêm một bước là đánh giá cho cả các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ.
 
“Thường trực CCHC của Bộ đã rất nỗ lực trong việc kiểm định, đánh giá lại các số liệu đơn vị tự chấm. Hội đồng thẩm định cũng đã thảo luận nhiều lần trong việc chọn cách thức đánh giá để những gì chưa thực hiện được trong công tác CCHC đều thể hiện rõ trong bộ chỉ số. Ngoài ra còn có điều tra xã hội học, bảng câu hỏi được làm rất công phu. Tôi thực sự ấn tượng với kết quả đạt được của Bộ phận thường trực CCHC và Hội đồng thẩm định”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định.
 
Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn Hội nghị sẽ tích cực góp ý để hoàn thiện hơn bộ chỉ số và để những năm tiếp theo, công tác CCHC được thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn theo quy định, yêu cầu của Nhà nước, đòi hỏi chung của xã hội, qua đó giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ được hiệu quả hơn.
 
Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Cũng tại Hội nghị, Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TT&TT. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung CCHC của Bộ. Công tác tuyên truyền CCHC được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nhất là nhận thức của người đứng đầu đơn vị.
 
Quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đều tuân thủ đúng quy trình được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định hiện hành.
 
Bộ TT&TT đang tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT còn hiệu lực pháp luật nhưng đã được ban hành từ rất lâu và căn cứ pháp lý để ban hành đã được thay thế bởi các văn bản mới.
 
Công tác pháp điển cũng được Bộ quan tâm thực hiện. Bộ đang xây dựng 4 đề mục: Bưu chính, Báo chí, An toàn thông tin và Xuất bản; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để triển khai hoàn thiện, cập nhật các đề mục pháp điển văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT.
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ TT&TT đã giảm 34 thủ tục (năm 2017 có 274 thủ tục, hiện nay có 240 thủ tục). Bộ TT&TT đang tiến hành rà soát và dự kiến cắt giảm 20 thủ tục hành chính.
 
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên nền web được Bộ triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (với khoảng 1.700 tài khoản và 43 đơn vị tham gia).
 
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện Bộ TT&TT có 21 dịch vụ mức 3 và 18 dịch vụ mức 4. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã cấp 8.688 giấy phép sử dụng tần số, 1.299 giấy xác nhận đăng ký xuất bản, 276 giấy xác nhận đăng ký danh mục hồ sơ xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân thông qua các dịch vụ công mức 3, 4.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC tại Bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC; tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC; rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước...
 
Hội nghị đã lắng nghe báo cáo chuyên đề của đại diện các đơn vị và tích cực trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan và phương hướng CCHC của Bộ trong thời gian tới.  
 
Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin cho biết:  Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 về CNTT, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT cần phải thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hóa bộ máy hành chính. Liên quan đến liên thông các cơ sở dữ liệu, Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ cần thực hiện liên thông trước, tiếp đến là liên thông giữa Bộ và Chính phủ. Đây không chỉ là việc làm cần thiết và cấp bách đối với Bộ TT&TT mà còn đem lại lợi ích to lớn cho việc quản lý cũng như tiết kiệm đáng kể chi phí hàng ngày. Để việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất, các đơn vị quán triệt việc sử dụng phần mềm từ lãnh đạo tới từng chuyên viên, từ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đến việc xử lý văn bản điện tử; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin để triển khai khi có thông tin nhận về phải xử lý ngay bảo đảm việc đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp; quyết tâm đưa phần mềm vào sử dụng hiệu quả bằng cách sử dụng hàng ngày; xây dựng quy chế sử dụng phần mềm để đảm bảo cho việc sử dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất; kiên quyết không đầu tư thêm những hệ thống tương tự tại các đơn vị để đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư hiệu quả...
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top