Bộ TT&TT cơ bản hoàn thành dự thảo “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Thứ ba, 03/04/2012 14:07

Sáng ngày 20/5/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đã họp báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai và xin ý kiến các đơn vị hữu quan thuộc Bộ về dự thảo “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì buổi làm việc về “Đề án trình Chính phủ xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”.

 
Dự thảo Đề án được xây dựng thành ba phần. Phần một đánh giá Thực trạng phổ cập dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010. Phần hai xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015. Phần ba là các Chính sách, giải pháp quản lý và tổ chức thực hiện chương trình.
 
Phần một tập trung đánh giá Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Theo quyết định số 74/2006/QĐ-TTg), bối cảnh và hiệu quả của chương trình. Theo đánh giá, việc phát triển thuê bao điện thoại cố định/100 dân đã vượt mục tiêu đề ra; việc duy trì điểm truy cập điện thoại công cộng đã gần hoàn thành; mục tiêu duy trì điểm truy cập Internet chưa hoàn thành.
 
Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015 đề ra mục tiêu về hỗ trợ phát triển hạ tầng và dịch vụ viễn thông như: 100% số xã được kết nối với đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ, 100% số xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. Mục tiêu về hỗ trợ sử dụng dịch vụ: hầu hết các hộ gia đình trong vùng công ích có máy điện thoại, trên 5% số hộ gia đình thuộc huyện nghèo có máy tính kết nối mạng Internet băng rộng, người dân được sử dụng miễn phí các dịch vụ viễn thông bắt buộc, 100% các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, cơ sở y tế, giáo dục có máy điện thoại và được kết nối Internet băng thông rộng. Điểm mới trong quan điểm xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015 so với giai đoạn trước là không dùng chỉ tiêu mật độ điện thoại/100 dân mà thay bằng chỉ tiêu mật độ điện thoại/ hộ gia đình. Vùng công ích tập trung vào 69 huyện nghèo nhất, các xã đảo xa bờ và 32 xã đặc biệt khó khăn chưa có điện thoại qua đợt điều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và phát thanh truyền hình do Bộ TT&TT thực hiện vừa qua. Quan điểm các điểm công cộng được hiểu là các trung tâm công cộng của xã (trung tâm văn hóa xã, điểm Bưu điện văn hóa xã, đồn biên phòng, bệnh viện, trường học).  Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển mới cho những dự án của các huyện, xã vùng công ích, đầu tư cho các hệ thống thuộc phòng chống thiên tai, xã huyện đảo; đầu tư hỗ trợ nghiên cứu phát triển để hỗ trợ sản xuất trang thiết bị phục vụ viễn thông công ích; tiếp tục hỗ trợ duy trì cho các vùng công ích cũ. Mục tiêu Chương trình là ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng băng rộng, ưu tiên phát triển mới điện thoại có dây, ưu tiên phòng chống thiên tai, bão lụt.
Theo
dự kiến, dự thảo sẽ được Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện để đưa ra xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và trình Chính phủ vào tháng 6/2011.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top