Bộ TT&TT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc công bố công khai và cung cấp thông tin, số liệu phát triển ngành TT&TT

Thứ tư, 13/09/2023 10:46

Ngày 11/9/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 4646/BTTTT-VP về việc công bố công khai và cung cấp thông tin, số liệu phát triển ngành TT&TT. Văn bản được gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Văn bản nêu rõ, năm 2023 được xác định là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, là bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố, xây dựng dữ liệu cấp bộ ngành, địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ; là an toàn dữ liệu.

Năm 2023 cũng là năm tạo ra thay đổi căn bản để đánh giá của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) về Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam được chính xác thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cải thiện các thành phần đang có điểm thấp, để thứ hạng Việt Nam công bố vào năm 2024 sẽ tăng ít nhất 10 hạng, từ 86 xuống dưới 75.

20230913-pg1.jpg

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phương thức phát triển mới có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc công bố công khai và cung cấp thông tin, số liệu không chỉ có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm tính công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương mà còn giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá; giúp người lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn, hiệu quả và thực chất hơn; giúp tăng cường và nâng cao tri thức con người Việt Nam và thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Việc thường xuyên đo lường, cập nhật và công bố công khai thông tin, số liệu trong các ngành, lĩnh vực quản lý là nền tảng quan trọng cho việc thực thi và thúc đẩy phát triển ngành TT&TT theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã ban hành, mang lại giá trị thực chất và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp cận, nghiên cứu và sử dụng thông tin, số liệu trong các ngành, lĩnh vực quản lý, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện nghiêm quy định về việc công bố công khai và cung cấp thông tin, số liệu phát triển ngành, lĩnh vực quản lý, cụ thể như sau:

Có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, thực hiện chế độ báo cáo  định kỳ, công bố công khai và cung cấp thông tin, số liệu phát triển ngành, lĩnh vực quản lý đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, dễ dàng, thuận tiện tra cứu, sử dụng.

Thực hiện công bố công khai thông tin, số liệu định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm theo quy định của pháp luật có liên quan về công bố công khai thông tin, số liệu.

Yêu cầu thực hiện công bố công khai thông tin, số liệu trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT; Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nếu có); Hệ thống theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển Bộ TT&TT …

Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top