Bộ TT&TT chi 60 tỷ đồng hỗ trợ DN triển khai CMMI

Thứ năm, 15/04/2010 19:48

Bộ TT&TT đã phê duyệt dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI” trị giá 60 tỷ đồng trong 3 năm.

img

Theo quyết định phê duyệt, dự án này sẽ được triển khai trong vòng 3 năm từ 2010 đến 2012 với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số trong nước triển khai chuẩn CMMI. Các doanh nghiệp tham gia dự án này sẽ được hỗ trợ đào tạo về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI, được tư vấn xây dựng và áp dụng chuẩn, và được hỗ trợ kinh phí thi lấy chứng chỉ CMMI.

Mỗi doanh nghiệp được chọn tham gia dự án sẽ được cấp khoảng 25.000 USD cho việc tư vấn xây dựng và áp dụng quy trình (trong đó khoảng 15.000 USD dành cho việc tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI tại doanh nghiệp, và 10.000 USD cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ CMMI). Việc đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng chuẩn CMMI sẽ do các đơn vị tư vấn quốc tế đảm nhiệm.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập vào trang web của Ban Điều hành chương trình Công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số (địa chỉ ict-industry.gov.vn) để tải mẫu hồ sơ đăng ký tham gia dự án, điền thông tin và gửi về Vụ CNTT hoặc Ban Quản lý các Dự án công nghiệp CNTT của Bộ TT&TT. Việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án sẽ dựa trên hồ sơ đăng ký, năng lực hoạt động của các doanh nghiệp và cam kết triển khai áp dụng CMMI.

CMMI (Capability Muturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top